Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2017

Protokół
z posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
  w dniu 03 kwietnia 2017 r, o godz. 10.00
w sprawie wytypowania laureatów  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin 2017

 

Porządek obrad:

 1. Prezentacja wniosków o przyznanie Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.
 2. Dyskusja i głosowanie.
 3. Ogłoszenie wyników – wyłonienie laureatów
 4. Uwagi i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin odbyło się w dniu 03 kwietnia 2017 r, o godz. 10.00 w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji:

-   Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,

Członkowie Komisji:

 1. Arkadiusz Buszko Członek Prezydenckiej Rady Kultury
 2. dr Bazyli Baran – przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin
 3. Mirosław Gawęda – Dyrektor Teatru Współczesnego
 4. Robert Grabowski – przedstawiciel Szczecińskiej Agencji Artystycznej
 5. dr hab. Barbara Halec – przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie
 6. Mirosław Kosiński – Prezes Oddziału Szczecińskiego ZASP
 7. Artur Daniel Liskowacki- Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury
 8. dr hab. Bartłomiej Otocki -  przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie
 9. Dorota Serwa – Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Sekretarz Komisji:

    10) Joanna Kozakowska  – główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji przypomniała o obowiązujących aktach prawnych dotyczących zasad przyznawania stypendiów (Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048),  Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania.

Przewodnicząca i członkowie Komisji złożyli oświadczenia o bezstronności w stosunku do kandydatów do Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin. Każdy z członków komisji otrzymał listę kandydatów do stypendium wraz z opisami autorskich projektów w dziedzinie literatury, filmu, teatru, muzyki, sztuk wizualnych i upowszechniania kultury.  

Przewodnicząca Komisji powiadomiła zebranych, że w budżecie, którym dysponuje Wydział Kultury,  na stypendia twórcze w 2017 r. jest przeznaczone  80 000,00 zł. Najmniejsze stypendium nie może być niższe niż połowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku ( 4275,28 zł.)  tj. nie może być niższe od kwoty 2137,64zł., a najwyższe stypendium nie może przekroczyć trzykrotności tegoż wynagrodzenia, czyli 12.825,84zł.. W ogłoszeniu o naborze wniosków  podano do publicznej wiadomości, że maksymalna kwota stypendium wyniesie  12.000 zł.

Do Wydziału Kultury wpłynęły 72 wnioski, z przyczyn formalnych odrzucono 6 projektów, ponieważ nie spełniały warunków regulaminu. Komisja przystąpiła do omawiania pozostałych 66 zgłoszonych propozycji. W efekcie wielokrotnego   głosowania wyłoniono 9 projektów, które komisja zarekomendowała do realizacji  jako Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2017:

 1. Monodram na podstawie reportażu Krzysztofa Kąkolewskiego pt.: „Jak umierają nieśmiertelni” w wykonaniu Macieja Litkowskiego – kwota 8.000 zł.
 2. „Klosterhof” – multimedialne przedstawienie przygotowywane przez Janusza Turkowskiego – kwota 10.000 zł.
 3. “PIOUN. Nuty odzyskane. Regained sounds”.- stworzenie repertuaru muzycznego i nagranie płyty – projekt Mateusza Czarnowskiego – kwota 10.000 zł
 4. Tomasz Licak& Pomeranian Youth Big Band. Realizacja koncertu, warsztatów oraz rejestracja i publikacja koncertu z kompozycjami inspirowanymi polskim oraz skandynawskim folklorem w aranżacji na 20 osobowy Big Band – kwota 8.000 zł
 5. „Historia kręci drejdlem. Studia i szkice (nie tylko) z dziejów szczecińskich Żydów” – zebranie materiałów źródłowych, opracowanie w formie tekstów i wydanie publikacji – projekt Eryka Krasuckiego, kwota 10.000 zł.
 6. „Historie wypalone. Szlak pamięci miejsca” - opracowanie i stworzenie mapy wyobrażeniowej miejsca (szlaku kultury miejsca) w ramach wspólnej pracy w międzypokoleniowym zespole kreatywnym w oparciu o pamięć zbiorową i historię miejsca oddalonego od centrum miasta/kultury (Osiedle Dąbie) – projekt Kingi Rabińskiej, kwota 6.000 zł.
 7. Scenariusz i realizacja filmu dokumentalnego o braciach Zielińskich - Wojciechu, artyście malarzu i Jerzym - operatorze filmowym – projekt zgłoszony przez Marka Osajdę  -  kwota 10.000 zł.
 8. „Reklama (nie)wdzięczna – w poszukiwaniu wizualnej tożsamości miasta” - projekt edukacyjno-graficzny, zgłoszony przez Adę Krawczak, którego celem jest stworzenie strony internetowej oraz wystawy poświęconej  - obecnej i dawnej - przestrzeni reklamowej miasta; kwota 10.000 zł.
 9. Animal product / produkt zwierzęcy - projekt  Katarzyny Szeszyckiej obejmuje: badanie artystyczno - naukowe, cykl fotografii, cykl malarski, film / obiekty, wystawę indywidualną, katalog, upublicznienie; kwota – 8.000 zł.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała listę wyżej wymienionych projektów  i proponowane kwoty. Jednocześnie  ustalono, że w przypadku rezygnacji  ze stypendium i niepodpisania przez laureata umowy stypendialnej z powodu niewystarczającej kwoty dofinasowania, powstałe w ten sposób wolne środki będą rozdysponowane po  równo pozostałym laureatom, którzy nie otrzymali  oczekiwanej kwoty stypendium.

Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury – p. Artur Daniel  Liskowacki stwierdził, że w stosunku do zgłoszonych wniosków kwota przeznaczona na Stypendia Twórcze  Miasta Szczecin w 2017 roku jest niewystarczająca i postulował, aby wynosiła co najmniej 100.000 zł. 

Na tym obrady Komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
Agata Stankiewicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2017/01/24, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/04/20 10:50:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/04/20 10:50:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/04/19 11:34:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/24 13:00:15 nowa pozycja