Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2018

Protokół
z posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
 w dniu 26 marca 2018 r, o godz. 12.00
w sprawie wytypowania laureatów  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin 2018

 

Porządek obrad:

 1. Prezentacja wniosków o przyznanie Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.
 2. Dyskusja i głosowanie.
 3. Ogłoszenie wyników – wyłonienie laureatów
 4. Uwagi i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
odbyło się w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji:

-           Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,

Członkowie Komisji:

 1. dr Bazyli Baran – przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin
 2. Mirosław Gawęda – Dyrektor Teatru Współczesnego
 3. Robert Grabowski – przedstawiciel Szczecińskiej Agencji Artystycznej
 4. dr hab. Barbara Halec – przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie
 5. Mirosław Kosiński – Prezes Oddziału Szczecińskiego ZASP
 6. Artur Daniel Liskowacki- Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury

Sekretarz Komisji:

    7) Joanna Łozowska  – główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji przypomniała o obowiązujących aktach prawnych dotyczących zasad przyznawania stypendiów (Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048),  Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania.

Przewodnicząca i członkowie Komisji złożyli oświadczenia o bezstronności w stosunku do kandydatów do Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin. Każdy z członków komisji otrzymał listę kandydatów do stypendium wraz z opisami autorskich projektów w dziedzinie literatury, filmu, teatru, muzyki, sztuk wizualnych i upowszechniania kultury.  

Przewodnicząca Komisji powiadomiła zebranych, że w budżecie Wydziału Kultury na 2018 r. przeznaczone na stypendia twórcze  100.000 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku wynosiło 4528,34 zł. Stypendium   nie może być niższe od połowy  tej kwoty tj. 2264,17zł.  ani wyższe  trzykrotności wynagrodzenia tj. 13.585,02 zł. W ogłoszeniu o naborze wniosków  podano do publicznej wiadomości, że maksymalna kwota stypendium wyniesie  12.000 zł.

Do Wydziału Kultury wpłynęły 43 wnioski, z przyczyn formalnych odrzucono 3 wnioski, które nie spełniały warunków regulaminu (Karolina Matenko, Bartosz Mateńko, Paweł Wierzchowiec).  Komisja przystąpiła do omawiania pozostałych 40 zgłoszonych propozycji. W efekcie wielokrotnego   głosowania wyłoniono 12 projektów, które Komisja zarekomendowała do realizacji  jako Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2018:

1.Wydanie autorskiego mini-albumu muzycznego EP-ka –The Ears (Marta Uszko)- 9.000 zł.

2.„Jazz meets strings” – skomponowanie  autorskiego utworu na kameralną orkiestrę smyczkową  (Radosław Wośko) –  5.000 zł.

3.Stworzenie i wydanie autorskiej płyty zespołu Siostryłotry (Julia Kępisty) -  9.000 zł.

4.Projekt nagraniowy „Melancholia” (Aldona Bartnik) –  9.000 zł

5.Słup Szymon  (Piotr Depta-Kleśta) –  9.000 zł.

6.Łańcuch Wydarzeń. Spacerownik do doświadczania miasta (Paweł Kula) - 11.000 zł.

7.Szczecin-Poster. Album o szczecińskim plakacie i jego twórcach (Leszek Żebrowski) – 10.000 zł.

8.„Początek świata” - animacja komputerowa (Paweł Kleszczewski) -  9.000 zł.

9.„Kamienica” film dokumentalny (Małgorzata Gwiazda Elmerych) –  6.000 zł.

10.Pisanie prozy artystycznej. Dokończenie pracy literackiej nad książką „Fikcja”(Dariusz Bitner) – kwota 9.000 zł.

11.Napisanie esejów i wydanie w książce pt.:„Z namysłem” (Filip Kołodziński) -  5.000 zł.

12.„Oktopus” – stworzenie spektaklu muzycznego (Agata Kolasińska) - 9.000 zł.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała listę wyżej wymienionych projektów  i zaproponowane kwoty. Jednocześnie  ustalono, że w przypadku rezygnacji  ze stypendium i niepodpisania przez laureata umowy stypendialnej z powodu niewystarczającej kwoty dofinasowania, powstałe w ten sposób wolne środki będą rozdysponowane po  równo pozostałym laureatom, którzy nie otrzymali  oczekiwanej kwoty stypendium. Na tym obrady Komisji zakończono.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2018/04/04, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/04/04 12:16:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/04/04 12:16:22 nowa pozycja