Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin

Stypendia Twórcze przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Szczecin. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
Stypendia mają charakter indywidualny. W danym roku budżetowym jedna osoba może otrzymać jedno stypendium.
Stypendia udzielane są na przedsięwzięcia artystyczne realizowane w roku kalendarzowym w którym zostały przyznane.
Stypendium nie może być przyznane na zakup środków trwałych (np. sprzętu, urządzeń, wyposażenia pracowni).
Nabór wniosków na Stypendia Twórcze realizowany jest w I kwartale roku. Ogłoszenie o ich naborze umieszczone będzie na stronie internetowej Miasta. Wnioski są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej / Wydział Kultur / Procedury / Procedury Wydziału Kultury dostępne w Biurze Obsługi Interesantów / WK-X

Stypendia Twórcze 2023

Czterech artystów otrzyma wsparcie od Miasta na realizację swoich projektów.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się w dniu 05 kwietnia 2023r. o godz. 12.00 w sprawie wytypowania laureatów Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin 2023. Do Wydziału Kultury wpłynęły łącznie 64 wnioski, z przyczyn formalnych odrzucono 3 wnioski, które nie spełniały warunków regulaminu. W efekcie dyskusji i głosowania wyłoniono 4 projekty z następujących dziedzin: muzyki, sztuk wizualnych, literatury oraz filmu. W budżecie Miasta Szczecin na rok 2023 zaplanowano na Stypendia Twórcze kwotę 50.000 zł. Najwyższe przyznane stypendium wynosi 15.000 zł a najniższe 10.000 zł.

LISTA LAUREATÓW STYPENDIÓW TWÓRCZYCH 2023

 

Nr

Nazwisko i Imię

projekt

dziedzina

wysokość
stypendium

1

Stefek Jakub

  Nagranie płyty CD ECHO ŚWIĄTYNI

muzyka

  15.000 zł

2

Prabucka Klaudia

  WYRABIANIE ŚWIATA

sztuki wizualne

  13.000 zł

3

Jaz Rozalia

  Wilcza góra

film

  12.000 zł

4

Jung Dawid

  Szczecińskie legendy

literatura

  10.000 zł


 

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2023/04/17, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2023/05/04 11:16:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2023/05/04 11:16:42 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2023/05/04 10:10:02 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2023/05/04 10:08:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2023/05/04 10:08:39 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2023/05/04 09:45:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/04/18 10:02:16 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2023/04/17 13:11:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2023/04/17 13:07:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/01/28 14:31:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2022/01/28 14:19:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/23 15:47:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/27 13:25:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/17 10:42:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/24 12:55:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/04 12:13:44 nowa pozycja