Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Programy

Programy

14 marca 2006 r. została podjęta Uchwała Nr LII989/06 Rady Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmieniany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina , która określa najważniejsze kierunki działań Gminy dotyczące sportu dzieci i młodzieży, sportu kwalifikowanyego, sportu i rekreacji mieszkańców miasta, bazy sportowo – rekreacyjnej, kadr kultury fizycznej,  promocji miasta, sportu niepełnosprawnych.

Najważniejsze kierunki działań:
a) Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju kultury fizycznej i upowszechniania sportu,
b) Wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działalność sportową i rekreacyjną oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
c) Wspieranie organizacji prowadzących działalność szkoleniową w sporcie kwalifikowanym,
d) Wspieranie rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych,
e) Tworzenie warunków i wspieranie szczecińskich członków kadry olimpijskiej
i paraolimpijskiej,
f) Systematyczne zwiększanie opieki nad młodzieżą uzdolnioną sportowo,
g) Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina,
h) Popularyzacja działań zmierzających do upowszechniania i zwiększania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
i) Tworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci z różnych środowisk i warstw społecznych, a także dzieci niepełnosprawnych, tym samym wyrównywanie szans na dalsze, zdrowe życie w sprawności,
j) Współorganizowanie międzynarodowych imprez sportowych promujących różne dyscypliny sportu,
k) Wspieranie rozwoju sportu i różnych form aktywnego wypoczynku,
l) Inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

Załącznikiem do Uchwały jest wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań wynikających z założeń polityki kultury fizycznej. W formie uchwał Rady Miasta podjęto:

  • Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski,

  • Program Animator Sportu dzieci i młodzieży.
udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2009/08/18, odpowiedzialny/a: Robert Szcych, wprowadził/a: Łukasz Wybraniec, dnia: 2016/09/07 13:12:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Wybraniec 2016/09/07 13:12:17 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/08/18 13:37:40 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/26 08:34:10 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/26 07:54:42 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 10:54:34 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 08:57:14 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 08:39:04 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 08:36:14 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 08:31:33 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 08:28:48 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 08:28:30 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 08:20:06 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/07/24 13:00:06 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/07/24 12:59:28 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/07/24 12:58:39 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/07/17 12:14:10 nowa pozycja