Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rewitalizacja Wysp Międzyodrza

Archiwalia

PORT SZCZECIŃSKI z ok.1570 r.
FRAGMENT SZTYCHU z 1625r. (H.Kote, P.Rollos )
SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w.
SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w
SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul, Zbożowej, lata 30, XX w.
14.	ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ ZE ZWARTĄ ZABUDOWĄ ,pocz. XX w.
ZACIEMNIONE PARCELE – historyczna lokalizacja spichlerzy,UL. ZBOŻOWA, 1936r.
ZABUDOWA W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ŁASZTOWNI, 1901r.
ŁASZTOWNIA. ZABUDOWA KAMIENICZEK PRZY UL. STOCZNI, pocz. XX w.
PÓŁNOCNY FRAGMENT ŁASZTOWNI ,NABRZEŻE przy ul .Zbożowej, obecnie Bulwar Gdański,1938r.
FRAGMENT WYSPY GRODZKIEJ Z PRZYSTANIĄ WIOŚLARSKĄ, W GŁĘBI FRAGMENT ŁASZTOWNI Z ZABUDOWANIAMI, pocz. XX w.
WIDOK OD STRONY WAŁÓW CHROBREGO, 1910r.
SZKIC INŻYNIERA PORTIUSA .SZCZECIN 1630r.
WIDOK ZABUDOWAŃ ZESPOŁU RZEŹNI MIEJSKIEJ NA ŁASZTOWNI ,1905r.
PÓŁNOCNY FRAGMENT ŁASZTOWNI -zdjęcie lotnicze 1932r.
WIDOK Z WAŁÓW CHROBREGO W STRONĘ ŁASZTOWNI , 1910r.
WIDOK NA ŁASZTOWNIĘ Z WAŁÓW CHROBREGO, 1925r.
ŁASZTOWNIA .NABRZEŻE PORTOWE, lata 30, XXw.
ŁASZTOWNIA. WIDOK OD STRONY POŁUDNOWEJ z 1932r
ŁASZTOWNIA. BUDYNEK AKCYZY KRÓLEWSKIEJ, PACKHOF z 1723r. ,pocz.XXw.
BUDYNEK KRÓLEWSKIEGO URZĘDU CELNEGO z 1908r. (1915)
FRAGMENT NABRZEŻA ODRY, pocz. XX w.
ŁASZTOWNIA.BUDYNEK URZĘDU CELNEGO Z 1905-08r.
SZCZECIN 1630r.
OBRAZ OLEJNY W.KORMERA z 1938r.
OTWARCIE MOSTU ,1903
ŁASZTOWNIA, FRAGMENT ,1907r.
FRAGMENT NABRZEŻA Z TARGIEM, pocz. XX w.
PANORAMA STAREGO MIASTA .Foto przed 1934r.
ZABUDOWA SPICHLERZY I KAMIENIC NA NABRZEŻACH ODRY, pocz. XX w.
14.	POŁUDNIOWO-ZACHODNI FRAGMENT ŁASZTOWNI-MIĘDZY BULWAREM GDAŃSKIM,
14.	POŁUDNIOWO-ZACHODNI FRAGMENT ŁASZTOWNI-MIĘDZY BULWAREM GDAŃSKIM,
ŁASZTOWNIA. ul. Energetyków ,LATA 30, XX w.
ŁASZTOWNIA, Narożnik ulic Energetyków i Celnej, przy Moście Długim, lata 30-XXw.
PROJEKT SZWEDZKI FORTYFIKACJI ,SZCZECIN 1630r. (Frautorrens)
UL. ENERGETYKÓW na pocz. XX w. –1901r.
UL. ENERGETYKÓW NA ŁASZTOWNI–POŁUDNIOWA STRONA, 1910r.
ŁASZTOWNIA .ul. Wielka Łasztownia ,k. XX w.
ŁASZTOWNIA.UL.ENERGETYKÓW przy skrzyżowaniu z ul. Celną, LATA 30, XXw
ŁASZTOWNIA ZACHODNI FRAGMENT ul. Energetyków ,1925r.
BUDYNEK FIRMY SPEDYCYJNEJ L. EWALDA - ZAŁOŻONA W 1854r.,ul. Energetyków ,(1920r.)
ŁASZTOWNIA .WIDOK z ul. Energetyków ,po 1905-08
ŁASZTOWNIA – zaułek Zachariasza ,LATA 30, XX w.
ŁASZTOWNIA 24/28, Wytwórnia i Handel alkoholem, 1920r.
BULWAR ELBLĄSKI 3/4. BUDOWLE HANDLOWE, 1920r.
PROJEKT FORTYFIKACJI W CZASACH SZWEDZKICH wg. Daniela Portiusa ,SZCZECIN 1630r.
ŁASZTOWNIA .kościół św. Gertrudy, lata 30, XX w.
ŁASZTOWNIA .kościół św. Gertrudy - rzut
ŁASZTOWNIA .kościół „Marynarzy” ,1931r.
ŁASZTOWNIA .kościół „Marynarzy” ,1931r.
ŁASZTOWNIA .kościół P.W. CHRYSTUSA KRÓLA,1935r
NABRZEŻE OB. BULWARU GDAŃSKIEGO NAD PARNICĄ ,1905r.
KAMIENICZKI z XIX/XXw., 1905r.
ZABUDOWA NABRZEŻY, 1904r
MOST ZIELONY NAD KANAŁEM ZIELONYM,1930r.
POŁUDNIOWY FRAGMENT ŁASZTOWNI – ZABUDOWANIA NAD KANAŁEM ZIELONYM, 1924
NABRZEŻE ODRY- fragment z Łasztownią 1652r.
KĘPA PARNICKA, FRAGMNET WYSPY Z WIDOKIEM TUNELU NAD TORAMI KOLEJOWYMI,k.XIXw.
KĘPA PARNICKA, MOST KOLEJOWY, pocz. XXw.
MOST DWORCOWY ŁĄCZĄCY NABRZEŻE PRZY DWORCU z KĘPĄ PARNICKĄ, 1902r.
NABRZEŻE OD STRONY PL.TOBRUCKIEGO, 1907
KĘPA PARNICKA, 1932r.
DAWNY MOST KOLEJOWY,1939
14.	DAWNY MOST DWORCOWY ŁĄCZĄCY NABRZEŻE W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO ,
WIDOK KĘPY PARNICKIEJ NA ZABUDOWANIA WYSPY PRZY MIEŚCIE-PO LEWEJ STR. 1906
MOST NAD PARNICĄ ,1929
ZABUDOWANIA ZESPOŁU PORTU WOLNOCŁOWEGO, ok.1905
NABRZEŻE ODRY- fragment z Kępą Parnicką 1652r.
ZABUDOWANIA PORTU ,1918
NAJSTARSZE BUDYNKI MAGAZYNOWE PORTU WOLNOCŁOWEGO, z pocz.XXw.,ok.1905
BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ W WIELOFUNKCYJMYM KOMPLEKSIE, pocz. XXw.
PORT SZCZECIŃSKI w 1937r
MAGAZYNY PORTOWE z lat 1927-1929
FRAGMENT PLANU SZCZECINA z 1935r.
PLAN SZCZECINA Z 1936r. /1
PLAN SZCZECINA Z 1936r. /2
ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r. /1
ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r /2
STETTINUM ,1652r.
SZCZECIN ,PLAN Z 1936-1945
PLAN SZCZECINA Z 1936r
ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936/45
ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936/45
ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r/45
ŁASZTOWNIA - PLAN SZCZECINA Z 1936r/45
PROJEKT ODBUDOWY STAREGO MIASTA W SZCZECINIE Z 1954r.
PLAN Z 1989r
STETTINUM – widok z lotu ptaka,1652r.
WIDOK SZCZECINA OD STRONY ŁASZTOWNI (spichlerze, kamienice przy nabrzeżu) ,1 poł.XVIIw.
PORT SZCZECIŃSKI z ok. XVIw.
ŁASZTOWNIA, KOŚCIÓŁ ŚW. GERTRUDY po przebudowie z 1657r.
WIDOK SZCZECINA OD STRONY ŁASZTOWNI z 1677r.
OBLĘŻENIE SZCZECINA PRZEZ BRANDENBURCZYKÓW W 1677r.
OBLĘŻENIE SZCZECINA w 1677r.
STETTIN 1969r. – PLAN SZCZECINA
PROJEKT ERIKA JONSSONA DAHLBERGA Z 1683r. –rozbudowa fortyfikacji miasta
SZCZECIN ,1693r.
SZCZECIN, UKŁAD SZWEDZKICH FORTYFIKACJI,PLAN z 1693r.
SZCZECIN Z NAJBLIŻĄ OKOLICĄ – fragment z 1693r.
SZCZECIN, WIDOK OD STR. WSCHODNIEJ, PARNICA,UMOCNIENIA ŁASZTOWNI,pocz. XVIIIw.
WIDOK SZCZECINA z 1590r. (F.Hogenberg, G.Braun)
PLAN DE LA VILLE DE STETTIN ,1700r.
PLAN SZCZECINA w XVIII w. Wg. J. Wiśniewskiego
PROJEKT UMOCNIEŃ FORTECZNYCH SZCZECINA – 1717r.
PLAN MIASTA SZCZECINA -1721r.
PLAN SZCZECINA -1721r.
PLAN SZCZECINA -1721r.
SZCZECIN W OKRESIE SZWEDZKIM –wg.planu z 1721r.
PLAN SZCZECINA WRAZ Z UMOCNIENIAMI BASTIONOWYMI z 1728r.
BUDYNEK DOMU SIEROT NA ŁASZTOWNI w XVIIIw.
SZCZECIN, WIDOK MIASTA –1732r.
WIDOK SZCZECINA OD ZACHODU Z LOTU PTAKA z 1590r. (F.Hogenberg, G.Braun)
ŁASZTOWNIA, ELEWACJA SZCZYTOWEJ KAMIENICZKI z poł.XVIIIw.
BUDYNEK WAGI MIEJSKIEJ NA ŁASZTOWNI w poł.XVIII w.
SZCZECIN, 1757r.
PLAN I WIDOKI SZCZECINA na przestrzeni wieków, 1769r.
UPROSZCZONY WIDOK SZCZECINA OD STRONY WSCH.- 1790r.
WIDOK ZABUDOWAŃ ŁASZTOWNI W KOŃCU XVIIIw. (1790)
KOPIA MALOWIDŁA Z DOMU ŻEGLARZA ok.1600r. (1799)
WIDOK NABRZEŻA PORTOWEGO NA ŁASZTOWNI w pocz. XIXw.
PLAN SZCZECINA z pocz. XIXw.
PLAN SZCZECINA Z DZIELNICAMI, PARCELAMI I RODZAJEM ZAGOSPODAROWANIA,1828r.
SCHEMAT PLANU SZCZECINA z XVIw.
PLAN FRAGMENTU SZCZECINA,USYTUOWANIE TRASY I DWORCA KOLEJOWEGO, 1841r.
WIDOK NABRZEŻA ODRY W CENTRUM pocz.1842r. (archiwalny obraz olejny)
FRAGMENT PLANU SZCZECINA z 1843r.
PLAN SZCZECINA ,1842r.
PLAN SZCZECINA ,1850r.
WIDOK ŁASZTOWNI I KĘPY PARNICKIEJ z 1851r.
SZCZECIN,NABRZEŻE ŁASZTOWNI, WIDOK PORTU w XIX w.
PROJEKT ROZPLANOWANIA KĘPY PARNICKIEJ, 1852r.
SZCZECIN, poł.XIXw.
SZCZECIN I OKOLICE, 1853r.
STARY SZCZECIN z 1625r.
WIDOK PORTU w poł.XIXw. (G.Frank, fragment litografii z 1856r.)
PLAN DER STADT STETTIN, 1861r.
PROJEKT PRZESUNIĘCIA STREF FORTYFIKACYJNYCH SZCZECINA –lata 60, XIXw.
ZAGOSPODAROWANIE KĘPY PARNICKIEJ, 1866r.
PLAN SZCZECINA z 1870r.
SZCZECIN, PLAN MIASTA sporządzony w 1942r. w oparciu o plany z XVIIW.
SZCZECIN, PLAN MIASTA sporządzony w 1942r. w oparciu o plany z XVIIW
PLAN SZCZECINA I OKOLIC, 1874-75
Stettin, 1879r.
PLAN von STETTIN, 1880r.
ŁASZTOWNIA. FRAGMENT Z WIDOKIEM STOCZNI (H.Kote, P.Rollos ) z 1625r.
ŁASZTOWNIA, BRAMA PARNICKA, RYSUNEK - INWENTARYZACJA z 1873r.
BRAMA PARNICKA WSCHODNIA CZĘŚCI ŁASZTOWNI z 1876r.
BRAMA KOZIA NA ŁASZTOWNI- PÓŁNOC, 1876r.
PLAN VON STETTIN, 1903r.
PLAN SZCZECINA z 1910/11
PLAN SZCZECINA, 1912r.
WIDOK STAREGO MIASTA, 1880r.
OBRAZ OLEJNY z 1889r., E.Schlend
ŁASZTOWNIA, szczyty tylne, przed 1870r.
ŁASZTOWNIA, tylne elewacje, k. XIXw.
SZCZECIN, ŁASZTOWNIA z 1625r. (H.Kote, P.Rollos )
SPICHLERZE PRZY NABRZEŻU STAREGO MIASTA, kon. XIXw.
WIDOK PORTU SZCZECIŃSKIEGO przed 1917r.,grafika
NABRZEŻE NA ŁASZTWONI, BULWAR NA SPICHRZOWEJ, ZBOŻOWA, 1869/70r.
PANORAMA SZCZECINA OD STRONY ODRY –fragment, pocz.XXw.
PANORAMA SZCZECINA OD STRONY ODRY –fragment Kępy Parnickiej, pocz.XXw.
ZABUDOWA ŁASZTOWNI, pocz. XXw.
ŁASZTOWNIA – ZWARTA ZABUDOWA NABRZEŻA PORTOWEGO, XXw.
ŁASZTOWNIA – ZWARTA ZABUDOWA NABRZEŻA SPICHLERZOWEGO, pocz.XXw.
ŁASZTOWNIA – WIDOK ZABUDOWY PRZY NABRZEŻU ,pocz. XXw.
ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ, pocz. XX w.
FRAGMENT SZTYCHU Z WIDOKIEM ŁASZTOWNI z 1625r.(H.Kote, P.Rollos )
NABRZEŻE ŁASZTOWNI – pocz. XX w.
CHARAKTERYSTYCZNA PANORAMA HISTORYCZNEGO PORTU NA ŁASZTOWNI, XX w
ŁASZTOWNIA ZABUDOWA PRZY NABRZEŻU UL. ZBOŻOWA ,ok.1920r.
ŁASZTOWNIA. SPICHLERZ przy ul. Zbożowej, lata 30, XX w.
SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul Zbożowej, XX w. Lata 30
SPICHLERZE NA ŁASZTOWNI przy ul. Zbożowej XX w. Lata 30
CHARAKTERYSTYCZNE FORMY SZCZYTOWYCH SPICHLERZY, lata 30, XX w.
ŁASZTOWNIA – NABRZEŻE PRZY UL. ZBOŻOWEJ ,SPICHLERZ. lata 30, XX w.
WIDOK ŁASZTOWNI – NABRZEŻE PRZY UL.SPICHRZOWEJ 1918r.
ŁASZTOWNIA –SPICHLERZE PRZY NABRZEŻU UL. Zbożowa, lata 30,XXw.
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2005/08/25, odpowiedzialny/a: Grzegorz Zimnicki, wprowadził/a: Grzegorz Zimnicki, dnia: 2005/08/25 11:58:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Zimnicki 2005/08/25 11:58:56 nowa pozycja