Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

ul. Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin
www.um.szczecin.pl/bppm

Sekretariat Biura mieści się na pierwszym piętrze, w pokoju 110 (na drzwiach sekretariatu widnieją numery: 108-114).

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 12:00 do 15:30.

 • Tel. +48 (91) 42 21 055
 • Fax: +48 (91) 42 24 771
 • E-mail: bppm@um.szczecin.pl
 • Strona internetowa Biura: http://www.bppm.szczecin.pl/
 • Platrofma ePUAP: adres skrytki /BPPMSzczecin/SkrytkaESP
 • Dyrektor: mgr inż. arch. Zofia Fiuk-Dymek
 • Zastępca Dyrektora: mgr inż. arch. Angelika Szerniewicz-Kwas tel. (91) 42 45 740
 • Sekretariat: mgr Dorota Paśnicka

Przedmiot i zakres działalności Biura Planowania Przestrzennego Miasta:

Do zadań statutowych Biura należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego Miasta, a w szczególności:

 1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina,
 2. opracowywanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, jego aktualizacji oraz prowadzenie spraw wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3. współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań Miasta z jego otoczeniem oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym,
 4. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 5. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
 6. opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 7. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej, w tym: studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. realizacja procedur formalno-prawnych związanych z przygotowaniem do uchwalenia studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
 10. prowadzenie analiz funkcjonalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 11. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
 12. opiniowanie zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek gminy Miasto Szczecin z planami zagospodarowania przestrzennego Miasta, studium uwarunkowań i wymogami urbanistycznymi,
 13. współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych programach związanych ze sferą urbanistyki, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój,
 14. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.

Akty prawne:

Dodatkowe informacje:

Struktura organizacyjna:

 • Zespół Generalnego Projektanta, Generalny Projektant: mgr inż. arch. Angelika Szerniewicz-Kwas tel. (91) 42 45 740
 • Zespół Urbanistyczny Zachód i Śródmieście - Kierownik Zespołu: mgr inż. arch. Anna Sokołowska - tel. (91) 42 45 744
 • Zespół Urbanistyczny Północ - Kierownik Zespołu: mgr inż. arch. Anna Borysewicz - tel. (91) 42 45 750
 • Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże - Kierownik Zespołu: mgr inż. arch. Wioletta Lisiecka - tel. (91) 42 45 746
 • Zespół Komunikacji - Kierownik Zespołu: mgr inż. Katarzyna Krauze - tel. (91) 42 45 742 
 • Zespół Inżynierii - Kierownik Zespołu: mgr inż. Marta Bińkowska - tel. (91) 42 45 747
 • Zespół Ochrony Środowiska - Kierownik Zespołu: mgr Jolanta Wiśniewska - tel. (91) 42 45 748 
 • Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych - p.o. Kierownik Zespołu: mgr Honorata Prałat - tel. (91) 42 45 736
 • Główny Księgowy: mgr Dorota Stadnik - tel. (91) 42 45 753

Odniesienia:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Honorata Prałat - tel. (91) 42 45 736
e-mail: bppm@um.szczecin.pl; hpralat@um.szczecin.pl

udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2022/07/06, odpowiedzialny/a: Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek , wprowadził/a: Honorata Prałat, dnia: 2024/04/22 12:02:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Prałat 2024/04/22 12:02:14 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2024/03/20 14:22:40 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2024/02/23 14:12:10 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2024/02/20 10:56:26 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2024/02/13 13:13:38 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/05/25 07:25:48 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/05/24 14:55:03 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/05/05 12:54:28 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/05/05 12:54:12 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/03/20 10:39:46 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/03/16 08:27:06 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/03/16 07:37:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2023/02/09 11:31:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/07/06 10:33:26 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/12 12:20:05 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2022/05/12 11:32:49 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/04 13:21:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/04 11:57:28 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/03/01 10:40:47 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/08/03 12:16:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/11 09:39:33 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/11 08:16:59 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/11 08:15:30 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/04 12:09:18 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/04 12:05:13 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/04 10:21:59 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/30 07:43:05 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/30 07:42:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/29 13:54:46 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/29 13:16:18 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/29 13:14:04 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/29 10:28:50 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/29 07:26:26 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 14:45:45 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 14:44:15 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 14:44:00 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 14:43:04 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/30 08:38:42 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/30 08:38:02 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:48:19 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:46:44 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:45:01 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/19 08:43:06 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:40:56 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:37:23 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/19 08:34:21 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/19 08:26:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/19 08:25:05 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:18:01 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:16:45 modyfikacja wartości