Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

ul. Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin
www.um.szczecin.pl/bppm

Sekretariat Biura mieści się na pierwszym piętrze, w pokoju 110 (na drzwiach sekretariatu widnieją numery: 108-114).

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 12:00 do 15:30.

 • Tel. +48 (91) 42 21 055
 • Fax: +48 (91) 42 24 771
 • E-mail: bppm@um.szczecin.pl
 • Strona internetowa Biura: http://www.bppm.szczecin.pl/
 • Platrofma ePUAP: adres skrytki /BPPMSzczecin/SkrytkaESP
 • Dyrektor: mgr inż. arch. Zofia Fiuk-Dymek
 • Zastępca Dyrektora: mgr inż. arch. Angelika Szerniewicz-Kwas tel. (91) 42 45 740
 • Sekretariat: mgr Dorota Paśnicka

Przedmiot i zakres działalności Biura Planowania Przestrzennego Miasta:

Do zadań statutowych Biura należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego Miasta, a w szczególności:

 1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina,
 2. opracowywanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, jego aktualizacji oraz prowadzenie spraw wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3. współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań Miasta z jego otoczeniem oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym,
 4. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 5. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
 6. opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 7. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej, w tym: studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. realizacja procedur formalno-prawnych związanych z przygotowaniem do uchwalenia studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
 10. prowadzenie analiz funkcjonalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 11. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
 12. opiniowanie zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek gminy Miasto Szczecin z planami zagospodarowania przestrzennego Miasta, studium uwarunkowań i wymogami urbanistycznymi,
 13. współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych programach związanych ze sferą urbanistyki, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój,
 14. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.

Akty prawne:

Dodatkowe informacje:

Struktura organizacyjna:

 • Zespół Generalnego Projektanta, Generalny Projektant: mgr inż. arch. Angelika Szerniewicz-Kwas tel. (91) 42 45 740
 • Zespół Urbanistyczny Zachód i Śródmieście - Kierownik Zespołu: mgr inż. arch. Anna Sokołowska - tel. (91) 42 45 744
 • Zespół Urbanistyczny Północ - p.o. Kierownik Zespołu: mgr inż.arch. Anna Sokołowska - tel. (91) 42 45 744
 • Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże - Kierownik Zespołu: mgr inż.arch. Wioletta Lisiecka - tel. (91) 42 45 746
 • Zespół Komunikacji - Kierownik Zespołu: mgr inż. Katarzyna Krauze - tel. (91) 42 45 742 
 • Zespół Inżynierii - Kierownik Zespołu: mgr inż. Marta Bińkowska - tel. (91) 42 45 747
 • Zespół Ochrony Środowiska - Kierownik Zespołu: mgr Jolanta Wiśniewska - tel. (91) 42 45 748 
 • Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych - p.o. Kierownik Zespołu: mgr Honorata Prałat - tel. (91) 42 45 736
 • Główny Księgowy: mgr Dorota Stadnik - tel. (91) 42 45 753

Odniesienia:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Honorata Prałat - tel. (91) 42 45 736
e-mail: bppm@um.szczecin.pl; hpralat@um.szczecin.pl

udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2022/07/06, odpowiedzialny/a: Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek , wprowadził/a: Honorata Prałat, dnia: 2023/05/25 07:25:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Prałat 2023/05/25 07:25:48 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/05/24 14:55:03 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/05/05 12:54:28 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/05/05 12:54:12 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/03/20 10:39:46 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/03/16 08:27:06 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2023/03/16 07:37:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2023/02/09 11:31:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/07/06 10:33:26 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/12 12:20:05 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2022/05/12 11:32:49 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/04 13:21:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/04 11:57:28 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/03/01 10:40:47 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/08/03 12:16:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/11 09:39:33 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/11 08:16:59 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/11 08:15:30 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/04 12:09:18 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/04 12:05:13 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/04 10:21:59 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/30 07:43:05 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/30 07:42:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/29 13:54:46 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/29 13:16:18 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/29 13:14:04 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/29 10:28:50 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/29 07:26:26 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 14:45:45 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 14:44:15 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 14:44:00 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/28 14:43:04 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/30 08:38:42 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/30 08:38:02 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:48:19 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:46:44 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:45:01 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/19 08:43:06 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:40:56 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:37:23 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/19 08:34:21 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/19 08:26:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/19 08:25:05 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:18:01 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:16:45 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:15:34 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:11:28 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:09:44 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/03/19 08:07:47 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/03/17 10:44:19 modyfikacja wartości