Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Szczecin - aktywizacja i rewitalizacja Kępy Parnickiej

Aktywizacja i rewitalizacja Kępy Parnickiej dla nowych funkcji ogólnomiejskich Śródmieścia

Teren stanowiący bezpośredni przedmiot opracowania konkursowego obejmuje obszar Kępy Parnickiej. Granice terenu określają: od zachodu Odra Zachodnia, od wschodu Przekop Parnicki, od północy Kanał Zielony, od południa Wyspa Zielona. Strukturę funkcjonalno - przestrzenną obszaru kształtuje działalność gospodarcza i administracyjna. Obszar objęty opracowaniem jest zdegenerowany i chaotycznie użytkowany, co w dużym stopniu wynika ze złego stanu technicznego budynków. Tereny niezabudowane użytkowane są ekstensywnie i podlegają stałej dewastacji. Kwartał historycznej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej Kępy Parnickiej wyróżnia zachowany odcinek pierzei ul. Heyki ze zwartą zabudową kamienicami 3-4 kond. z bramami przejazdowymi i płaskim dachem. Przy ul. Spedytorskiej 6,7 (działka fabryki wyrobów cukierniczych i likieru) dominuje wśród drobnych budynków typu magazynowego 4 kond. budynek z wysokim dachem ceramicznym, z ceglaną okładziną tworzącą pilastrowy podział tynkowej elewacji. Od strony ul. Targowej w skład zabudowy zespołu przemysłowo produkcyjnego wchodzą ceglane budynki z pocz. XX w. w układzie pierzejowym (dekoracyjne gzymsy, trójkątny tympanon, płyciny podokienne).

Kościół Św. Gertrudy przy ul. Św. Floriana wraz z placem przykościelnym i budynkiem plebanii stanowi urbanistyczną dominantę Łasztowni. Koścół i budynek parafialny otacza zespół zieleni o charakterze ogrodowo - parkowym. Szata roślinna składa się z 10 gatunków i odmian drzew i krzewów.

Wzniesiony w latach 1905-1908 budynek Urzędu Celnego o bryle   rozbudowanej  wykuszami,   ryzalitami i wielopoziomowymi szczytami oraz bogatym wystroju o formach neorenesansowych tworzy istotne zamknięcie kompozycyjne wylotu  Mostu  Długiego.  Po przeciwnej stronie ul.  Energetyków występuje zespól 2-4  kond. zabudowań o charakterze przemysłowo magazynowym.

VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER ARCHITEKTONICZNY SZCZECIN - TUCZNO 2001

VIII Międzynarodowy Plener Architektoniczny organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich w Szczecinie pod auspicjami EUROSAG-u adresowany był do architektów ze wszystkich krajów europejskich. Tematem Pleneru była: „Aktywizacja i rewitalizacja Kępy Parnickiej dla nowych funkcji ogólnomiejskich Śródmieścia Szczecina". Plener zorganizowany był jako II etapowy. Podział zadania konkursowego na dwa etapy miał na celu uzyskanie optymalnych, wielowariantowych pomysłów i propozycji projektowych, które będą wykorzystane w dalszych pracach studialnych, promocyjnych i projektowych przez Miasto.

I etap Pleneru obejmował wykonanie i nadesłanie przez zespoły prac konkursowych w oparciu o załączone warunki Pleneru. Na podstawie prac konkursowych nadesłanych przez zespoły biorące udział w I etapie jury wybrało zespoły do II etapu konkursu.

II etap to kontynuacja idei przedstawionych podczas I etapu Pleneru (uściślenie i rozwinięcie przedstawionych wizji i idei) w formie bliżej związanej z lokalizacją i jej otoczeniem. Organizatorzy zapewnili zbiorową wizję lokalną terenu wraz z możliwością uzyskania dodatkowych informacji specjalistycznych podczas pobytu w Szczecinie. Opracowania konkursowe II etapu Pleneru kontynuowane były przez zespoły projektowe w Domu Pracy Twórczej Architekta w zamku w Tucznie w czasie jednego tygodnia.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2005/08/23, odpowiedzialny/a: Grzegorz Zimnicki, wprowadził/a: Grzegorz Zimnicki, dnia: 2005/09/17 17:16:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Zimnicki 2005/09/17 17:16:50 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/09/17 17:12:50 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/26 17:45:58 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/26 17:31:29 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/26 17:22:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/26 17:12:07 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/23 09:58:43 nowa pozycja