Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i tworzą go zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie WPRS wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej Uchwałą nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku.

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) pozwala usystematyzować realizację najważniejszych zadań majątkowych planowanych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Plan finansowy wdrożenia Strategii jest zasadniczym elementem WPRS i został przygotowany w podziale na zaktualizowane cele rozwojowe miasta (strategiczne i operacyjne):

I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej
I.3. Wspieranie efektywnych usług społecznych

II. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw
II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego

III. Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi i relacji Miasto – Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji

IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne

IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

 Informacja o zidentyfikowanych potrzebach majątkowych

 WPRS aktualny:

WPRS 2024

 

WPRS 2023

WPRS 2022

WPRS archiwalny:

WPRS 2021

WPRS 2020

WPRS 2019:

WPRS 2018:

WPRS 2017

WPRS 2016

WPRS 2015

WPRS 2014

WPRS 2013

Informacja z realizacji SRS i WPRS:

Mapy zadań z WPRS:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/07/02, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Patrycja Skierawska, dnia: 2024/01/08 09:23:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Skierawska 2024/01/08 09:23:45 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2023/10/26 15:12:14 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2023/10/26 15:05:52 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2023/07/14 09:19:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/17 07:56:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/16 15:05:10 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2023/03/15 12:20:55 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/12/22 11:39:32 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/12/22 11:39:18 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/10/26 12:50:23 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/07 12:43:29 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/07 12:35:24 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/07 12:07:48 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/07 11:23:28 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/05 11:42:25 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/04/05 09:33:54 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/04/05 09:18:03 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/04/05 09:12:19 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/16 14:15:07 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/16 14:14:57 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/16 13:29:35 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/15 11:18:36 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/15 10:22:01 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/15 10:19:48 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/09/13 08:26:27 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/09/13 08:25:02 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/05/05 13:02:35 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/03 13:09:45 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/03 13:08:05 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 12:56:22 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 11:44:21 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 10:35:17 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 09:31:58 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 09:06:12 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 13:33:13 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 13:24:35 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 13:15:37 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 12:30:22 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 12:28:17 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 12:26:38 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/03 10:50:20 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/03 10:24:29 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/03 10:05:58 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/03 09:46:04 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/10/26 12:47:06 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/10/26 12:22:48 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/10/26 11:59:11 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:46:06 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:30:46 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:10:04 modyfikacja wartości