Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i tworzą go zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie WPRS wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej Uchwałą nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku.

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) pozwala usystematyzować realizację najważniejszych zadań majątkowych planowanych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Plan finansowy wdrożenia Strategii jest zasadniczym elementem WPRS i został przygotowany w podziale na zaktualizowane cele rozwojowe miasta (strategiczne i operacyjne):

I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej
I.3. Wspieranie efektywnych usług społecznych

II. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw
II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego

III. Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi i relacji Miasto – Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji

IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne

IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

 Informacja o zidentyfikowanych potrzebach majątkowych

 WPRS aktualny:

WPRS 2023

      WPRS 2022

WPRS archiwalny:

        WPRS 2021

          WPRS 2020

WPRS 2019:

WPRS 2018:

WPRS 2017

WPRS 2016

WPRS 2015

WPRS 2014

WPRS 2013

Informacja z realizacji SRS i WPRS:

Mapy zadań z WPRS:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/07/02, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Patrycja Skierawska, dnia: 2022/12/22 11:39:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Skierawska 2022/12/22 11:39:32 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/12/22 11:39:18 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/10/26 12:50:23 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/07 12:43:29 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/07 12:35:24 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/07 12:07:48 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/07 11:23:28 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/07/05 11:42:25 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/04/05 09:33:54 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/04/05 09:18:03 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2022/04/05 09:12:19 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/16 14:15:07 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/16 14:14:57 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/16 13:29:35 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/15 11:18:36 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/15 10:22:01 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/12/15 10:19:48 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/09/13 08:26:27 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/09/13 08:25:02 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/05/05 13:02:35 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/03 13:09:45 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/03 13:08:05 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 12:56:22 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 11:44:21 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 10:35:17 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 09:31:58 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2021/02/02 09:06:12 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 13:33:13 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 13:24:35 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 13:15:37 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 12:30:22 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 12:28:17 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/04 12:26:38 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/03 10:50:20 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/03 10:24:29 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/03 10:05:58 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/12/03 09:46:04 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/10/26 12:47:06 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/10/26 12:22:48 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/10/26 11:59:11 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:46:06 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:30:46 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/28 09:10:04 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/09/25 13:07:21 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 16:13:10 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 16:00:01 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 15:54:57 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 15:44:21 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/07/30 15:40:25 modyfikacja wartości
Patrycja Skierawska 2020/05/29 09:34:01 modyfikacja wartości