Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - Etap II

Projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II"

W dniu 04 grudnia 2018 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie nr RPZP.02.06.00-32-A029/16-00 na realizację projektu pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II w ramach osi priorytetowej II. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 35 716 169,21 zł

Dofinansowanie z EFRR: 13 576 368,02 zł

Projekt polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Inwestycją zostaną objęte cztery budynki zlokalizowane w Szczecinie: Szkoła Podstawowa nr 35 przy ulicy Rydla 6, Przedszkole Publiczne nr 9 przy ul. Kostki Napieralskiego 13, Szkoła Podstawowa nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40. Przedszkole Publiczne nr 14 przy ul. Bandurskiego 56. Wszystkie budynki położone są na terenie gminy Miasto Szczecin. Realizacja inwestycji pozwoli na mniejszenie wykorzystania energii finalnej koniecznej do zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynków użyteczności publicznej oraz racjonalizację zużycia energii, zwiększenie jej efektywności oraz polepszenie standardów świadczonych usług.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Szczecin poprzez przeprowadzenie termomodernizacji energetycznych. Celem szczegółowym projektu jest natomiast zmniejszenie energochłonności budynków publicznych.

baner finasowanie
 

udostępnił: WZP, wytworzono: 2022/11/30, odpowiedzialny/a: Joanna Zimny, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2023/05/24 09:51:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2023/05/24 09:51:19 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2023/05/24 09:49:22 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2023/05/23 12:04:12 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2023/05/23 12:03:04 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/12/07 09:11:38 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/11/30 13:20:26 nowa pozycja