Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Cyfrowa Gmina

 

CYFROWA GMINA

 

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miasta Szczecin a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa na skutek otrzymanego wsparcia dotyczącego realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury serwerowej tzn. serwera wraz z macierzą dysków i rozbudową oprogramowania do archiwizacji danych a także przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa JST.

W ramach projektu zostanie zrefundowany jeden z elementów infrastruktury serwerowej tj. macierz dysków. Zakupiony sprzęt umożliwi wykorzystanie nowoczesnych technologii serwerowych oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w dziedzinie zabezpieczeń infrastruktury, co pozwoli na zapewnienie ochrony przed cyberatakami i wyeliminuje ich skutki. Sprzęt pozwala na przechowywanie danych umieszczanych na portalach edukacyjnych Urzędu Miasta Szczecin skierowanych do mieszkańców i zasobach umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Służy on również do zapewnienia bezpieczeństwa kopii danych. Realizacja przez Gminę Miasto Szczecin projektu przyczyni się do rozwoju cyfrowego jednostki, umożliwi wykonywanie kopii zapasowych i replikacji danych w tym danych wykorzystywanych w ramach świadczonych usług na rzecz społeczeństwa oraz zapewni ciągłą i kompleksową ochronę przed wieloma różnymi zagrożeniami na które napotykamy w sieci.

Kwota dofinansowania: 100.000,00 PLN

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę o powierzenie grantu o numerze 2995/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2022/03/23, odpowiedzialny/a: Joanna Zimny, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2022/07/14 14:07:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2022/07/14 14:07:57 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/06/28 11:02:59 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/06/27 15:02:08 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/06/27 14:41:54 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/06/27 14:41:40 nowa pozycja