Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 

W dniu 18.05.2022 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 1612/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR, przyznało Miastu Szczecin dofinansowanie w wysokości 914.870,00 zł. W wyniku weryfikacji złożonych wniosków do uczestnictwa w programie zakwalifikowano 343 wnioski. Weryfikacja spełnienia kryteriów została dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawców oraz na podstawie informacji uzyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łobzie. Wsparcie przeznaczone jest na zakup nowego sprzętu komputerowego tj. komputera stacjonarnego/ laptopa w kwocie do 2500 zł/szt. lub też tabletu w kwocie do 1000 zł/szt.

Termin realizacji projektu 10 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od 19.05.2022 r. -18.03.2023 r.

Kwota dofinansowania: 914.870,00 PLN

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2022/06/17, odpowiedzialny/a: Joanna Zimny, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2022/07/14 14:09:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2022/07/14 14:09:52 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/06/28 11:03:24 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/06/27 15:02:30 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/06/27 14:52:36 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2022/06/27 14:52:21 nowa pozycja