Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza

 

W dniu 23 lipca 2020 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0085/20 na realizację projektu pn.: Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza w ramach osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TENT-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowego dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 233 381 450,38 zł

Dofinansowanie z FS: 171 246 591,05 zł

Zakres rzeczowy projektu inwestycyjnego obejmuje:

- na kierunku do rejonu przeładunków ładunków masowych portu Szczecin przebudowę ulic Górnośląska i Basenowa wraz zagospodarowaniem terenu pod Estakadą Pomorską, budowę zjazdów/wjazdów w ciągu ul. Gdańskiej, przebudowę odcinka ul. Gdańskiej związanej z podniesieniem nośności Estakady Pomorskiej; na rysunku 3 lokalizację zakresu inwestycji oznaczono kolorem zielonym,

- na kierunku do rejonu przeładunków ładunków drobnicowych i masowych portu Szczecin przebudowę odcinków ulic Hryniewieckiego, Logistyczna, Kujota, Rybnicka, Floriana, Celna, Bytomska i Bulwar Gdański oraz wybudowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo) u zbiegu ulic Hryniewieckiego i Logistyczna; na rysunku 3 lokalizację zakresu inwestycji oznaczono kolorem niebieskim,

- na kierunku do rejonu portowego zlokalizowanego na Łasztowni, obejmujący poddawany rewitalizacji obszar po-portowy oraz obszar, na którym prowadzona jest działalność portowa przebudowę odcinków ulic: Energetyków, Zbożowa, Wendy, Spichrzowa, Władysława IV, budowę nowego skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo) u zbiegu ulic Energetyków i Floriana oraz budowę nowej przeprawy mostowej (Most Kłodny) przez rzekę Odrę wraz z układem wjazdów/zjazdów i odcinków ulic Jana z Kolna i Nabrzeża Wieleckiego; na rysunku 3 lokalizację zakresu inwestycji oznaczono kolorem czerwonym.

Planowane wskaźniki produktu w ramach projektu:

- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępowych do portu – 14,05 km

 

 

 

 

 

udostępnił: WZP, wytworzono: 2021/10/15, odpowiedzialny/a: WZP, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2022/04/26 08:11:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2022/04/26 08:11:40 nowa pozycja