Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie - etap II

W dniu 7 lutego 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę nr RPZP.02.10.00-32-A046/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej II Gospodarka niskoemisyjna, Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Całkowita wartość projektu: 6 684 188,94 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 5 681 560,59 zł.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach 23 budynków miejskich jednostek organizacyjnych w Szczecinie. Budynki są obiektami użyteczności publicznej: obiekty, w których funkcjonują jednostki oświatowe – (11 obiektów); obiekty, w których funkcjonują jednostki pomocy społecznej - (10 obiektów) i obiekty w których funkcjonują przedszkola – (2 obiekty). Projekt realizuje najbardziej efektywny sposób użytkowania zakładający wariant z włączeniem do sieci i wykorzystaniem maksymalnie dostępnej efektywnej powierzchni w celu uzyskania produkcji maksymalnej ilości energii elektrycznej nie przekraczającej zapotrzebowania na nią danego obiektu. Na dachach zostanie zamontowanych 2446 paneli o mocy 280 kWp. Łączna moc jaka zostanie zainstalowana na dachach budynków wyniesie 684,92kWp. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 665,46 MWhe/rok. Planowane instalacje PV pokryją średnio ok. 58% zapotrzebowania na energię elektryczną budynków. Efekty jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu to redukcja emisji CO2 o 548,04 MgCO2/rok.

 

Obiekty wchodzące w zakres projektu:

1) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kr. Jadwigi 29, 70-262 Szczecin,

2) Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin,

3) Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin,

4) Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Benesza 75, 71-246 Szczecin,

5) Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin,

6) Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin,

7) Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin,

8) Szkoła Podstawowa Nr 71, ul. Bośniacka 7, 70-842 Szczecin,

9) Gimnazjum Nr 27, ul. Mikołajczyka 20, 70-953 Szczecin,

10)  Zespół Szkół nr 8, al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin,

11)  Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. A.K. Napierskiego 13, 71-131 Szczecin,

12)  Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71- 685 Szczecin,

13)  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, Szczecin,

14)  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Broniewskiego 16, Szczecin,

15)  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Narożna 48, Szczecin,

16)  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wiślana 17, Szczecin,

17)  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Pokładowa 20, Szczecin,

18)  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Chojnicka 61, Szczecin,

19)  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Mokra 23, Szczecin,

20)  Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Łosiowa 5, Szczecin,

21)  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, al. Powstańców Wielkopolskich 34, Szczecin,

22)  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Hryniewickiego 9, Szczecin,

23)  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Policka 3, 71-857, Szczecin.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ogniwa fotowoltaiczne stanowią źródło tzw. czystej energii a ich wykorzystanie przyczyni się do:

• zwiększenia efektywności energetycznej regionu dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii instalacją wykorzystującą naturalne źródło energii chroniące środowisko,

• zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych,

• zwiększenia udziału spadku emisji do atmosfery C02, S02, N0x i pyłów dzięki wykorzystywaniu promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki na poziomie produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:

• Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 23 szt.,

• Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza - 1szt.,

• moc zainstalowana energii elektrycznej – 684,92kWp,

• Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej – 1 szt.,

• Ilość zainstalowanych urządzeń OZE – 23 szt.

Wskaźniki rezultatu:

• Ilość wyprodukowanej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii wyniesie 665,46 MWhe/rok,

• ograniczenie emisji CO2 spowodowane realizacją projektu wyniosą 548,04 MgCO2/rok.

 

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/05/22, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Bartosz Bera, dnia: 2018/05/22 12:47:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Bera 2018/05/22 12:47:44 nowa pozycja