Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III

W dniu 23 maja 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie nr RPZP.02.06.00-32-A002/16-00 na realizację projektu pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III w ramach osi priorytetowej II. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


Całkowita wartość projektu: 17 548 656,94 zł
 

Dofinansowanie z EFRR: 13 447 994,54 zł
 

Planowane przedsięwzięcie polega na głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej:
• Szkoła Podstawowa nr 53 (dawne Gimnazjum nr 10) - ul. Siemiradzkiego 2
• Szkoła Muzyczna I st. - ul. Bolesława Śmiałego 42-43
• Pałac Młodzieży - al. Piastów 7
• Dom Pomocy Społecznej - ul. Krucza 17
• Dom Pomocy Społecznej - ul. Romera 21
• Szkoła Podstawowa Nr 63 - ul. Grodzka 23
• Willa Lentza – ul. Wojska Polskiego 84
 

Wszystkie budynki położone są na terenie gminy Miasto Szczecin należącej do Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne ograniczenie energochłonności budynków oraz ograniczenie kosztów związanych z dostawą energii finalnej i jej zużyciem.


Numer i nazwa Celu Tematycznego: 04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
 

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto. Celem szczegółowym projektu jest natomiast zmniejszenie energochłonności budynków publicznych. Wskaźniki produktu:
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) - 7
• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 35 246,33
 

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/05/22, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Bartosz Bera, dnia: 2018/05/22 10:01:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Bera 2018/05/22 10:01:28 nowa pozycja