Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Węzeł przesiadkowy Głębokie

 

PROJEKT PN. "WĘZEŁ PRZESIADKOWY GŁĘBOKIE"

Projekt pn. „Węzeł przesiadkowy Głebokie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dlaSzczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

 

Całkowita wartość projektu: 69.096.149,09 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 46.662.552,75 zł

Dofinansowanie z EFRR: 32.128.291,31 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie pętli tramwajowo-autobusowej, z 3 peronami tramwajowo-autobusowymi typu "door to door"; torowisko tramwajowe jedno-trzytorowe; parking samochodowy ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, stanowiska postojowe taxi; parking rowerowy; wypożyczalnia rowerów „rower miejski”; wlot z ul. Miodowej i al. Wojska Polskiego i wylot na ul. Miodową (dla autobusów) oraz wlot i wylot z/na ul. Miodową (dla samochodów osobowych).W ramach projektu zaplanowano również budowę budynku socjalnego/poczekalni dla pasażerów. Na terenie pętli zainstalowane zostaną wiaty przystankowe i elementy małej architektury. Powstanie również System Informacji Pasażerskiej i System zasilania telefonów komórkowych. Zaplanowano także budowę parkingu leśnego, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w ulicach: Al. Wojska Polskiego, ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka, ul. Miodowa. Projekt bejmuje również budowę murów oporowych; oświetlenie drogowe; niezbędne usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego; zagospodarowanie zieleni; budowę kanalizacji deszczowej.

Celem głównym projektu ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską. Dzięki realizacji tego celu, większa liczba osób korzystać będzie ze zbiorowej komunikacji publicznej, a także zindywidualizowanych form transportu niezmotoryzowanego (np.rowery), zamiast poruszać się samochodami. Osiągnięcie głównego celu projektu pozwoli zatem na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”. Oprócz celu głównego, przyjęto następujące cele szczegółowe: 1. zintegrowanie środków komunikacji zbiorowej, poprzez budowę pętli autobusowo-tramwajowej. 2. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka, ul. Miodowa. 3. poprawa płynności ruchu, poprzez przebudowę skrzyżowania Al. Wojska Polskiego – ul. Zegadłowicza – ul. Kupczyka – ul. Miodowa na rondo. 4. poprawa jakości środowiska naturalnego.
Efektem jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu indywidualnego na terenie aglomeracji szczecińskiej poprzez budowę infrastruktury transportu publicznego w obrębie węzła Głębokie w Szczecinie i tym samym zwiększenie mobilności i atrakcyjności komunikacji publicznej.

Termin realizacji projektu: 31.10.2019-31.01.2022 r.

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2021/11/04, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2021/11/04 09:51:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2021/11/04 09:51:25 nowa pozycja