Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Obwieszczenie - zawiadomienie przed wydaniem decyzji dot. przeglądu ekologicznego - ul. Felczaka


WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.27

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z postępowaniem dotyczącym określenia potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko – emisji hałasu do środowiska w wyniku użytkowania ul. Felczaka w Szczecinie, zawiadamia się strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego; w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

W celu zapewnienia przez Urząd zadań niezbędnych pomocy obywatelom w miedzy innymi zakresie ochrony środowiska, w celu  bezpośredniej obsługi interesantów zaleca się telefoniczne lub elektroniczne umówienie wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Damian Daciuk, 
tel. 091 43 51 294, e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 14.12.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/11/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2021/11/30 13:50:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2021/11/30 13:50:48 nowa pozycja