Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Obwieszczenie - zawiadomienie o przekazaniu dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - hałas ul. Felczaka


WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.32

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 02 lutego 2021 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż związku z odwołaniem z dnia 16.01.2022 r. od decyzji wydanej dnia 31.12.2021 r., znak: WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.28 - zobowiązującej Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego eksploatacji
ul. Felczaka w Szczecinie, organ, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w ww. odwołanie wraz z aktami dot. przedmiotowej sprawy.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Damian Daciuk,  
tel. 091 43 51 294, e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 16.02.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/02/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2022/02/02 11:25:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2022/02/02 11:25:51 nowa pozycja