Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Obwieszczenie - zawiadomienie o przekazaniu dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - hałas ul. Felczaka


WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.32

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 02 lutego 2021 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż związku z odwołaniem z dnia 16.01.2022 r. od decyzji wydanej dnia 31.12.2021 r., znak: WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.28 - zobowiązującej Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego eksploatacji
ul. Felczaka w Szczecinie, organ, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w ww. odwołanie wraz z aktami dot. przedmiotowej sprawy.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Damian Daciuk,  
tel. 091 43 51 294, e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 16.02.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/02/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2022/02/02 11:25:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2022/02/02 11:25:51 nowa pozycja