Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Obwieszczenie - zawiadomienie w o wydaniu decyzji zobowiazujacej do sporzadzenia i przedlozenia przegladu ekologicznego - hałas ul. Felczaka


 

WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.29

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

że na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.. 735 z późn. zm.), w związku z art. 237,
art. 239 pkt. 1 i art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), tut. organ zobowiązał Zarządcę
ulicy Felczaka w Szczecinie, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin; do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego eksploatacji ul. Felczaka w Szczecinie w terminie -
do 30 czerwca 2022 r.. Zakres przedmiotowego przeglądu został ograniczony do przeprowadzenia pomiarów emisji hałasu do środowiska w ciągu ulicy Felczaka na odcinku od al. Papieża Jana Pawła II do ul. Jacka Odrowąża oraz na odcinku
od ul. Jacka Odrowąża do ul. Wąska oraz do dokonania oceny zagrożenia hałasem w związku z eksploatacją ul. Felczaka w Szczecinie.

 

W celu zapewnienia przez Urząd zadań niezbędnych pomocy obywatelom w miedzy innymi zakresie ochrony środowiska, w celu  bezpośredniej obsługi interesantów zaleca się telefoniczne lub elektroniczne umówienie wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

 

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Damian Daciuk,  
tel. 091 43 51 294, e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 14.01.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/12/31, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2021/12/31 11:53:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2021/12/31 11:53:51 nowa pozycja