Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Obwieszczenie - informacja o braku podstaw do podjęcia dalszych czynności w sprawie - hałas ul. Felczaka


WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.35

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 01 września 2022 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż mając na względzie wyniki pomiarów hałasu przedłożone do tut. organu w dniu
26.08.2022 r. przez zarządcę ul. Felczaka tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie, w związku z uzyskanymi wynikami które nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, aktualnie w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do podjęcia przez tut. organ dodatkowych czynności.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Damian Daciuk,  
tel. 091 43 51 294, e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 15.09.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/09/01, odpowiedzialny/a: Prezydent Miasta Szczecin, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2022/09/01 07:48:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2022/09/01 07:48:40 nowa pozycja