Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

Obwieszczenie - informacja o braku podstaw do podjęcia dalszych czynności w sprawie - hałas ul. Felczaka


WOŚr-VII.6254.18.2020.DD.35

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 01 września 2022 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż mając na względzie wyniki pomiarów hałasu przedłożone do tut. organu w dniu
26.08.2022 r. przez zarządcę ul. Felczaka tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie, w związku z uzyskanymi wynikami które nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, aktualnie w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do podjęcia przez tut. organ dodatkowych czynności.

Sprawę prowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Damian Daciuk,  
tel. 091 43 51 294, e-mail: ddaciuk@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 15.09.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/09/01, odpowiedzialny/a: Prezydent Miasta Szczecin, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2022/09/01 07:48:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2022/09/01 07:48:40 nowa pozycja