Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla społeczeństwa

"Budowa drogi S10 Szczecin -Piła,odcinek "Szczecin Kijewo' /bez węzła/ -węzeł "Szczecin Zdunowo" (z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki,Morzyczyna i Zieleniewa)


REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WONS-OŚ.420.27.2020.EP.39

 OBWIESZCZENIE

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Szczecinie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 16 grudnia 2022 r., wydał decyzję Nr 20/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi SIO Szczecin - Pila, odcinek "Szczecin Kijewo” /bez węzła/ - węzeł "Szczecin Zdunowo" (z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)".

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami/uzgodnieniami organów współuczestniczących w postępowaniu, tj. Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
(ul. Teofila Firlika 20). Celem określenia terminu oraz sposobu, udostępnienie decyzji każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) musi zostać wcześniej uzgodnione z osobą prowadzącą postępowanie pod nr tel. 91 43 05 240. Sprawę prowadzi Pani Ewa Połczyńska.

Treść decyzji jest udostępniona na stronie internetowej urzędu https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin w zakładce Obwieszczenia i Zawiadomienia przez okres 14 dni, tj. od dnia 20 grudnia 2022 r. i stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.


Data wygaśnięcia: 23.01.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecinn , wytworzono: 2023/01/09, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Katarzyna Marciniak, dnia: 2023/01/09 07:34:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Marciniak 2023/01/09 07:34:55 nowa pozycja