Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

"Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego na działce ewidencyjnej nr 72/1 obręb Dąbie 201, Gmina Miasto Szczecin, powiat Szczecin, woj. zachodniopomorskie"


SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4

              tel. (91) 4330 129, (91) 4334 929                

www.sko.szczecin.pl; e-mail: kancelaria@sko.szczecin.pl

 

Szczecin, 9 listopada 2023 r.

Nasz znak:SKO/KU/450/3566/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.) w zw. z art. 74 ust, 3 oraz art. 38 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

ZAWIADAMIA

strony postępowania oraz osoby zainteresowane, że w dniu 9 listopada 2023 r. po rozpoznaniu odwołania Państwa Marii i Cezarego Gawrych od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2023 znak: WOŚr-VII.6220.1.16.2023.KM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przez Lecha Kiełbanię przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji naziemnego magazynowania gazu płynnego na działce ewidencyjnej nr 72/1 obr. Dąbie 201, Gmina Szczecin, przy ul. Stepowej w Szczecinie wydało decyzję znak SKO/KU/450/3566/2023, którą utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie www.sko.szczecin.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Szczecin.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 27.11.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/11/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Katarzyna Marciniak, dnia: 2023/11/13 11:50:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Marciniak 2023/11/13 11:50:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Marciniak 2023/11/13 11:48:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Marciniak 2023/11/13 11:47:12 nowa pozycja