Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

"Budowa osiedla 34 budynków (w tym 7 budynków usługowych, 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 17 budynków jednorodzinnych dwulokalowych) wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Nad Strumieniem"


 Znak: WOŚr-Vll.6220.1.40.2022.MR.17

(dawniej znak: WOŚr-Vll.6220.1.40.2021. DMł)                                          

                                                                                                                                                                                                                                                OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                                                                                                                PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 23 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie,

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn..

„Budowa osiedla 34 budynków jednorodzinnych (w tym 7 budynków usługowych, 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 17 budynków jednorodzinnych dwulokalowych) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, ul. Nad Strumieniem, jednostka ewidencyjna Szczecin, obręb Dąbie 4195, dz. nr 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15, 343/16, 343/17, 343/18, 343/19, 343/20, 343/21, 343/22, 343/23, 343/24,343/25, 343/26, 343/27, 343/28, 343/29, 343/30, 343/31, 343/32, 343/33,343/34, 343/35, 343/36, 343/37, 343/38, 343/39, 343/40, 343/41, 343/42, 343/43, 343/44, 343/45, 343/46, 343/47, 343/48, 343/49",

w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 386A, w godz. 07:30 do 15:30.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego ogłoszenia – 24.01.2023 r.


Data wygaśnięcia: 07.02.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/01/24, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Katarzyna Marciniak, dnia: 2023/01/24 13:47:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Marciniak 2023/01/24 13:47:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Marciniak 2023/01/24 13:43:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Marciniak 2023/01/24 13:43:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Marciniak 2023/01/24 13:42:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Marciniak 2023/01/24 13:42:10 nowa pozycja