Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plan ogólny miasta Szczecin

Zbieranie wniosków

Jeżeli chcesz być na bieżąco z etapami planu, dodaj tę stronę do ulubionych.

Wnioski do planu ogólnego można składać od 26 czerwca 2024 r. do 30 września 2024r.

Wnioski należy składać na formularzu, zamieszczonym na dole strony.

Składany wniosek winien zawierać poniższe dane:  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki jest w posiadaniu, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Zainteresowani mogą składać wnioski w formie papierowej na adres:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin
lub w postaci elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: bppm@um.szczecin.pl,
lub za pomocą platformy ePUAP Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

Jak wypełnić wniosek - instrukcja

 

Omówienie prezentacji przedstawionej na spotkaniu informacyjnym
online w dniu 27 czerwca 2024r. 

 

Wszystko, co należy wiedzieć o planie ogólnym - prezentacja

 

W ramach reformy planistycznej wskazanej w ustawie dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmina ma obowiązek sporządzić dokument jakim jest plan ogólny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego utraci swoją moc z dniem 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Plan ogólny obejmuje obszar całej gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą uwzględniać uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy. Dokument zostanie sporządzony w formie cyfrowej i będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Plan ogólny to dokument planowania przestrzennego stanowiący akt prawa miejscowego i bazę w zakresie ustalania przeznaczenia terenu, określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Będzie obowiązkowo ustalał:  

  • strefy planistyczne, w tym ich profil funkcjonalny (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
  • gminne standardy urbanistyczne (określenie maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Projekt planu ogólnego powstanie w trybie procedury planistycznej określonej przepisami prawa, przy szerokim współudziale wszystkich interesariuszy. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem, w wyznaczonych i ogłoszonych terminach, każdy zainteresowany będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi, zabrać głos w organizowanych konsultacjach społecznych.

Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne oraz ich odniesienie do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy pozwolą na kontynuację polityki rozwoju miasta w sposób zrównoważony i harmonijny tak, jak to zakłada ustawodawca.

Aktualny etap opracowania:

 

Przeglądarka danych planistycznych - tutaj sprawdzisz dane przestrzenne


udostępnił: -, wytworzono: 2024-06-26, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Justyna Sołtysiak, dnia: 2024-07-10 07:55:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Sołtysiak 2024-07-10 07:55:34 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-10 07:55:07 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-10 07:53:46 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-10 07:53:24 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-10 07:53:00 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-09 15:31:49 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-09 15:31:30 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-09 15:16:05 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-09 15:15:53 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-09 15:07:24 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-07-09 15:05:45 modyfikacja wartości
KPliszka 2024-06-28 13:58:14 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-27 17:34:44 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-27 17:34:30 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 10:39:30 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:54:32 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:54:18 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:52:54 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:52:22 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:52:11 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:51:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:51:18 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:50:55 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:50:27 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-26 07:41:10 modyfikacja wartości
KOrzechowska 2024-06-21 12:25:26 modyfikacja wartości
KOrzechowska 2024-06-21 12:24:05 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2024-06-21 12:09:38 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2024-06-21 12:08:01 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-18 07:50:20 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-18 07:33:52 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-18 07:33:15 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:23:06 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:22:55 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:21:04 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:18:17 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:18:04 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:17:01 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:16:23 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:12:25 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:11:32 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-17 15:11:13 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-13 15:12:09 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-13 15:10:18 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-13 15:09:16 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-13 13:40:34 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-13 12:51:22 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-13 12:51:01 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-13 12:50:54 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2024-06-13 12:50:45 modyfikacja wartości