Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują aktualnie 60,9 % powierzchni administracyjnej miasta Szczecina. (Powierzchnia administracyjna miasta Szczecin wynosi aktualnie 30 060 hektarów). 

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Treść uchwał znajdujących się w Zestawieniu uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tabela wyżej) znajduje się na stronie: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11079.asp. Tam też znajdujemy je szukając wg nazwy lub numeru uchwały. Przykładowy schemat numeru uchwały to: LV - nr sesji /1025 - nr kolejny uchwały /06 - oznaczenie roku. Z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. art. odpowiednio 42 pkt 2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 1029 ze zm.) można się zapoznać w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie.

Ponadto treść uchwał ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego znaleźć można na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/Strony/DziennikiUrzedowe.aspx poszukując wg numeru Dziennika oraz pozycji, pod którą ogłoszono szukaną uchwałę. Numer Dziennika znajduje się w kolumnie "Miejsce publikacji" wyżej przedstawionego zestawienia.

Uwaga: Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego wydane po dniu  31 grudnia 2011 r. są dostępne w rozumieniu przepisu art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., Nr 1461) na odrębnej stronie internetowej pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl

 Teksty jednolite miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo" w Szczecinie (wraz  z obwieszczeniem oraz załącznikiem). Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnipomorskiego z 19 grudnia 2013 r. Poz. 4534.

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Odrodzenia" w Szczecinie (wraz z obwieszczeniem oraz załącznikiem). Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnipomorskiego z 20 września 2017 r. Poz. 3795.

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kolonistów" w Szczecinie (wraz z obwieszczeniem oraz załącznikiem). Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnipomorskiego z 31.03.2021 r. Poz. 1368.

Informacji na temat obowiązujących planów oraz wypisów i wyrysów z planów udziela Wydział Architektury i Budownictwa.

udostępnił: BPPM, wytworzono: 2023/05/18, odpowiedzialny/a: Zofia Fiuk-Dymek, wprowadził/a: Justyna Sołtysiak, dnia: 2023/05/19 07:34:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Sołtysiak 2023/05/19 07:34:41 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2023/05/18 14:15:43 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2023/04/19 07:35:55 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2023/03/31 07:40:56 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2023/03/31 07:34:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/09 13:45:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2023/02/16 09:15:44 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/12/20 07:38:18 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/12/19 13:48:58 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/11/10 10:28:02 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/10/28 11:30:50 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/10/28 11:29:18 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/10/28 11:24:42 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/07/22 10:31:17 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/06/17 09:17:48 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/06/17 09:16:30 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/06/17 08:13:23 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/04/01 08:14:14 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/12/23 10:16:25 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/12/23 09:30:57 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/12/23 09:29:47 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/12/23 09:09:48 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/11/08 11:29:06 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/08 09:07:55 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/08 09:05:11 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/11/08 08:45:17 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/11/08 08:42:37 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/10/29 08:00:35 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/06/16 09:03:34 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/06/14 13:42:40 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/19 13:18:14 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 08:10:41 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 08:03:44 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 07:28:06 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/21 11:04:40 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/21 11:04:19 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/12 12:43:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/28 11:56:16 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/28 09:25:53 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/18 10:43:16 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/12/22 09:42:24 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/31 09:01:45 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/31 07:57:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/31 07:56:47 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/19 14:37:00 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/06/15 08:30:54 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/04/16 08:32:13 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/02/07 07:37:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/20 09:49:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/15 05:59:47 modyfikacja wartości