Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Opracowania Studialne

Koncepcje wykreowania wizji Alei Papieża Jana Pawła II na odcinku od Placu Armii Krajowej do Placu Solidarności

W dniu 26 lutego 2013 r. wręczone zostały dyplomy Prezydenta Miasta Szczecin dla laureatów konkursu studialnego na opracowanie koncepcji wykreowania wizji Alei Papieża Jana Pawła II na odcinku od Placu Armii Krajowej do Placu Solidarności. W imieniu Pana Prezydenta Miasta nagrody wręczyła Pani Architekt Miasta Ewa Nosek.

            Konkurs zorganizowany został wspólnie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Katedrę Projektowania Krajobrazu, Urząd Miasta Szczecin – Biuro Strategii oraz Zakład Usług Komunalnych.

            Przedmiotem konkursu było opracowanie przez studentów kierunku Architektura Krajobrazu koncepcji kreującej wizję Alei Papieża Jana Pawła II oraz określenie i zaproponowanie nowego wizerunku Alei jako atrakcyjnej kompozycji przestrzennej poprzez dobór charakterystycznych elementów m.in. ukształtowanie zieleni, oświetlenia i innych elementów. Wizje stworzone przez studentów będą stanowiły uzupełnienie wytycznych programowo-przestrzennych w dalszych opracowaniach Urzędu Miasta Szczecin i Zakład Usług Komunalnych, m.in. dotyczących zagospodarowania przestrzeni zielonych, zlokalizowanych w ciągu Alei Papieża Jana Pawła II.

            Do konkursu wpłynęło 16 prac, które oceniane były pod względem oryginalności i atrakcyjności założenia, reprezentacyjności wykreowanej przestrzeni publicznej, jej powszechnej dostępności i funkcjonalności, jak również kompozycji przestrzennej, spójności i czytelności. Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa w składzie:

  • profesor zw. prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski – Kierownik Zakładu Architektury Krajobrazu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • mgr inż. arch. Ewa Nosek – Architekt Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin,
  • dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka – Kierownik Katedry Projektowania Krajobrazu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • mgr inż. Magdalena Grycko – Ogrodnik Miejski, Zakład Usług Komunalnych,
  • mgr inż. Jadwiga Tumielewicz – Kierownik Wydziału Zieleni Miejskiej, Zakład Usług Komunalnych.

wybrała 1 nagrodę główną i 2 wyróżnienia.

            Nagrodę główną przyznano zespołowi autorskiemu w składzie:Kamila Buchar, Martyna Bocian, Karolina Dymel, Katarzyna Tillack za właściwe zdefiniowanie reprezentacyjnego charakteru objętej konkursem przestrzeni z wykorzystaniem wody jako podstawowego elementu kompozycji promenady, z jednoczesnym podkreśleniem jej symbolicznego znaczenia. Przedstawiona propozycja w sposób niekonwencjonalny podkreśla istotne elementy budowy wizerunku i rangi głównej osi urbanistycznej poprzez zdefiniowanie programu, zachowanie jednorodności i czytelności funkcji, kompleksowość i spójność realizacji wizji.  

opis      plansza1        plansza2

            Wyróżnienie przyznano zespołowi autorskiemu w składzie:Magdalena Lewicz, Angelika Skowyrska, Aleksandra Stankiewicz za właściwe zdefiniowanie problemu reprezentacji alei spacerowej ze szczególnym uwzględnieniem symbolicznej roli Placu Grunwaldzkiego.

 opis    plansza1       plansza2

            Wyróżnienie przyznano zespołowi autorskiemu w składzie:Jagoda Lubarska, Sebastian Mazurek, Katarzyna Kucier za śmiała propozycję przebudowy układu komunikacyjnego z wprowadzeniem nowych akcentów widokowych i dających możliwości aranżowania wielorakich  doznań estetycznych w istniejących, adaptowanych i nowoprojektowanych ciągach spacerowych.

 opis    plansza1     plansza2

 

            Komisja konkursowa stwierdziła, że niniejszy Konkurs przyczynił się do ukazania niezwykłych zdolności projektowych studentów kierunku Architektura Krajobrazu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, szczególnie w pracach nagrodzonych i wyróżnionych. Dostrzegalny jest ich wysiłek i zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Dotyczy to wszystkich zgłoszonych prac konkursowych. Ze względu na pomysł i oryginalność Komisja pozytywnie oceniała wszystkie prace, zgłoszone do Konkursu.

udostępnił: BiuroStrategii, wytworzono: 2013/04/16, odpowiedzialny/a: Tomasz Kakowski, wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2014/08/20 11:59:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2014/08/20 11:59:35 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/08/20 11:56:13 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/04/16 14:19:19 nowa pozycja