Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Orzechowej i ul. Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczecinie”,- zmiana decyzjiPrzystanek Szczecin Żelechowa. Rozbudowa ulicy Żelaznej oraz przebudowa ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Bogumińskiej wraz z infrastrukturą techniczną w SzczecinieZRiD Kolejowa wniosekPrzystanek 15 Skolwin. Rozbudowa ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą technicznąPrzebudowa ulicy Świętojańskiej i rozbudowa ul. Strzałowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w SzczecinieDecyzja ZRiD Nr 2/2023 - Rozbudowa ul. Przygodnej etap IIOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEDecyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rugiańska, Willowa, Tomaszowska, Komuny ParyskiejPrzebudowa ul. Orzechowej i ul. Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczecinie - zmiana decyzjiModernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny - PoliceObwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. ul. HeykiObwieszczenie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Produkcyjnej wraz z infrastrukturą technicznąObwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2023 o pozwoleniu na budowę linii kolejowej dla inwestycji pn, "Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ..""Przyłączenie do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o. o. - Szczecin Podjuchy" Etap II - Rozbiórka istniejącej stacji i budowa nowej stacji pomiarowej gazu .Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 142/23 z dnia 22.02.2023r. - dot. ul. Cukrowej 67, 67c, 67bObwieszczenie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa ulicy Heyki wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie”"Przyłączenie do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o. o. - Szczecin Podjuchy" Etap II - Rozbiórka istniejącej stacji i budowa nowej stacji pomiarowej gazu .Obwieszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoZawiadomienie - ZRiD Przygodna II etapZaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. Zadanie A - teren zamknięty PKP Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRiD Nr 5/2022 z dnia 15.11.2022r - przebudowa i rozbudowa pasa drogowego ulicy Przestrzennej w Szczeciniezmiana decyzji ZRID obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zmiana decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w Szczecinie” Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa ul. PrzestrzennejBudowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postąpowania AP-4.7840.1.5-3.2022.PMBudowa sieci gazowej śc (max. ciśnienie paliwa gazowego MOP= 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrociepłowni gazowej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie.Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiegodot. wydania dec. AP-2.7840.60.2022.JKO o utrzymaniu w mocy dec. Starosty Polickiego Nr 3/2022 z 21.03.2022r.Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRiD Nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r. zmieniajacej decyzję Nr 6/2021 z dnia 09.09.2021 r., zmienioną decyzją nr 9/2021 z dnia 07.12.2021 r. znak: WAiB-I.6740.345.2021.AO,Obwieszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoZostała wydana decyzja nr 43/2022 o pozwoleniu na budowę pół odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowę istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w SzczecinieBudowa ulicy łączącej ulicę Przygodną z ulicą Polskich Marynarzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Przygodnej w Szczecinie - Etap 1Obwieszczenie Woj. Zachodn. z dn. 06.04.22 r.Budowa sieci gazowej śc (max. ciśnienie paliwa gazowego MOP= 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrociepłowni gazowej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie.Obiweszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoObwieszczenie Wojewody Zachodniopomrskiego AP-4.7840.1.1-8.2022.PM z dn.04.03.2022 r.Budowa sieci gazowej śc (max. ciśnienie paliwa gazowego MOP= 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrociepłowni gazowej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie.Wniosek o wydanie decyzji ZRiD - ul. PrzygodnaBudowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13.ZRID- przebudowa układu drogowego ul.KEDOWEJ - zawiadomienie o wydanej decyzjiiOBWIESZCZENIE o wydanej decyzji ZRiD Nr 9/2021 r. zmieniającej decyzję Nr 6/2021Obwieszczenie - zmiana dec.Nr 6/2021 z dnia 09.09.2021 r. o zezw. na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odc. od ul. Swojskiej do wiaduktu A6Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRID - ul. Zbójnickaobwieszczenie o wydanej decyzjiOBWIESZCZENIE - przebudowa ulicy Sokołowskiego i budowa łącznika ul. Sokołowskiego w Szczecinie z drogą wspomagającą S10 Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Swojskiej do wiaduktu A6 – obręb 4151 dz. 19/7, obręb 4157 dz. nr 1/11, 16 i 17Obwieszczenie Wojewody zmieniające decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ciagow komunikacyjnych OK31 - rozbudowa skrzyzowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa...OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z 11/08.2021 R. DOTYCZĄCE POSTEPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI NR 21/2016 Z 29.12.2016 R. ZNAK: AP-1.7820.116-11.2016.JR Obwieszczenie Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK31 - rozbudowa skrzyżowania...Obwieszczenie Woj. Zachodn.Obiweszczenie o utrzymaniu w mocy decyzji PM Sz-n nr 4/21 z dn.28.04.21 r.OBWIESZCZENIE - częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej nr 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą...Budowa ulicy Kredowej OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE - budowa u. Świętochowskiego na odcinku od ul .Swojskiej do wiaduktu A6Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Władysława Sikorskiego w SzczecinieWniosek o Wydanie decyzji ZRiD - przystanek Szczecin Drzetowoobwieszczenie o wydanej decyzjiObwieszczenie - Rozbudowa ulicy Żelaznej wraz z przebudową ulic Grzymińskiej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Bogumińskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie OBWIESZCZENIE - częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej nr 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą...Decyzja ZRiD nr 3/21 Rozbudowa ulicy Mieszka I wraz z urządzeniami budowlanymi w Szczecinie - Przystanek Szczecin, Pomorzany.Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Orłowskiej w SzczecinieObwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w SzczeciniePrzystanek Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu). Rozbudowa ulicy Władysława Sikorskiego wraz z infrastrukturą techniczną w SzczeciniePrzystanek Szczecin Skolwin. Rozbudowa ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą technicznąObwieszczenie o wydanej decyzji ZRiD ul. Lubczyńska i ul. GoleniowskaObwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę ul. Zbójnickiej w SzczecinieRozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w SzczeciniePrzebudowa ulicy Świętojańskiej wraz z rozbudową ulicy Strzałowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w SzczecinieObwieszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoWniosek o Wydanie decyzji ZRiD - ul. Mieszka I - SKMObwieszczenie o wznowieniu postępowania - budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chełszczącą w ciągu ulicy Tczewskiej Decyzzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 98/2020 "Budowa z przebudową linii kolejowej na stacji Port Centralny - Zadanie 1 - stacja Port Centralny i terminal kontenerowy Ostrów Grabowski..."Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiegodecyzja nr 4/2020 z dnia 24.04.2020 r. ZRID na budowę ul. Władysława IV z budową mostu KlodnegoInformacja o wydanej decyzji Wojewody ZachodniopomorskiegoInformacja o wydanej decyzji Wojewody ZachodniopomorskiegoInformacja o wydanej decyzji Wojewody ZachodniopomorskiegoInformacja ZUWObwieszczenie o wydanej decyzji - budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chełszczącą w ciagu ulicy TczewskiejOBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 12/2020 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego: linia kolejowa nr 351 Poznań Główn -Szczecin GłównyOBWIESZCZENIE o wszczeciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego: linia kolejowa nr 351 Poznań Główn -Szczecin GłównyOBWIESZCZENIEObwieszczenie o wdanej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ZRID Nr 14/18 z dnia 21.11.2018Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejzmiana decyzji zrid pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła ŁęknoObwieszczenie - Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chełszczącą w ciągu ulicy Tczewskiejbudowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania pt. Obwieszczenie o złożeniu wniosku o wygaszenie decyzji Nr 14/18 z dnia 21.11.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Basenowej w Szczecinie Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno w Szczecinie - zmiana decyzji.: „ Przebudowa i rozbudowa układu drogowo-torowego w al. Powstańców Wielkopolskich Obwieszczenie o wydanej decyzji - Przebudowa sktzużowania ulic Walecznych - Pszenna - Mączna w SzczecinieObwieszczebnie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.06.2019 r. dot. wydania postanowienia nadającego decyzji nr 83/2019 z 28.05.2019 r. rygor natychmiastowej wykonalności.Stołczyńska Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.06.2019 r. dotyczące wydania postanowienia nadającego decyzji nr 82/2019 z 28.05.2019 r. rygor natychmiastowej wykonalnościobwieszczenie Prezydenta m.Sz-nObwieszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoObiweszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoDecyzja nr 5/2019 z dnia 29.05.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe – w ciągu ulic Andersena, Północnej i Wapiennej.decyzja Nr 6/201 z dnia 03.06.201 r. w sprawie zmiany dec. nr 6/2017 ZRID ul. Kułakowskiego Decyzja Nr 4/19 z dnia 24.05.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmująca przebudowę ul. Górnośląskiej w Szczeciniekułakowskiego- zmianaObwieszczernie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZawiadomienie (2) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13" Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13" Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji zrid nr 10/2016 Prezydenta Miasta Szczecin z 30 listopada 2016 roku pn.Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VIPrzebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej Obwieszczenie Przebudowa skrzyżowania Walecznych - Mączna - Pszenna s Szczecinie Obwieszczenie Przebudowa torowiska pl. Żołnierza – pl. Hołdu Pruskiego Modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńska – Celulozowa – Orna w SzczecinieDecyzja nr 2/2019 z dn. 02.01.2019r. dot. „Przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia”Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w ciągu ul. Kołłątaja – ul. Asnyka, pętla Niebuszewoobwieszczenie - VI ETAP OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” – Podzadanie nr 3: przebudowa ul. Górnośląskiej w SzczecinieDecyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejdecyzja Nr 14/18 z dnia 21.11.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestcji drogowej polegajacej na rozbudowie i przebudowie ul. Basenowej w Szczecinie w ramach zadania pt.: Modernizacja dostępu drogoSprostowanie oczywistej omyłki do decyzji ZRID - ul. SzaferaObwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych„Modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńska – Celulozowa – Orna w Szczecinie” Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla NiebuszewoPrzebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda GiedroyciaObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczeinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza".Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” – rozbudowa i przebudowa ul. Basenowejbudowie drogi lokalnej do centrum logistyczno – magazynowo - produkcyjnegoprzy ul. Cynkowej i ul. Irydowej w Szczecinie, wznowienie postępowaniaDecyzja Nr 13/2018 o zezwoleniu na realizację inewstycji drogowej pn "Przebudowa ul. Nowy Świat w Szczecinie na odcinku od ul. Górniczej do ul. Stolarskiej wraz z przebudową oświetleniainwestycja drogowa na odcinku Szczecin-Stobnobudowa dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w SzczeciniePrzebudowa ul. Orzechowej i ul. Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczecinie„Przebudowa ul. Nowy Świat w Szczecinie na odcinku od ul. Górniczej do ul. Stolarskiej wraz z przebudową oświetlenia”OBWIESZCZENIE - dot. utrzymani a w mocy decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr 3/2018 o zezwoleniu na realizację inwestyccji drogowej dla przebudowy ulicy Szafwra w Szczecinieobwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi lokalnej przy ul. Cynkowej i ul. Irydowejobwieszczenie o wydanej decyzjiObwieszczeni dotyczące wszczęcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ul. Wiosenna Obwieszczenie o wydaniu postanowienie o oczywistej omyłce pisarskiej w decyzji o pozwoleniu na realzację inwestycji drogowej„Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat”Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VIObwieszczenie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa ulicy Wiosennej w Szczeciniebudowa dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w Szczecinie - zmiana decyzjiPrzebudowa drogi publicznej ulicy Zbyszka z Bogdańca w Szczecinie” - zmianaPrzebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat” - wznowienie postępowaniaobwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 8/2018 - ul. Misia Wojtkaobwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 4/2018 - ul. DrozdowaZawiadomienie o wydanej decyzji ZRiD nr 3/18Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat”Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową ul. Krasińskiego – kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - zmiana decyzjiPrzebudowa drogi publicznej ulicy Zbyszka z Bogdańca w Szczecinie - ZMIANA DECYZJIPrzebudowa ul. Orzechowej i ul. Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczeciniezmiana decyzji - budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego – kontynuacja budowy ul. Cyfrowej„Przebudowa ul. Misia Wojtka w Szczecinie oraz budowa oświetlenia w jej ciągu”OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAPrzebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy ŚwiatPrzebudowa ulicy Axentowicza w SzczeciniePrzebudowawicza w Szczeciniebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B2” przy al. Piastów 40c Przebudowa ulicy Zbyszka z Bogdańca w SzczecinieZRID - budowa ulicy Kułakowskiego - zawiadomienie o wydanym zezwoleniuPrzebudowa ulicy Axentowicza w SzczeciniePrzebudowa ul. Zbyszka z BogdańcaZawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -Budowa drogi gminnej (docelowo drogi krajowej nr 13) od ronda Hakena do Centrum Handlowegobudowa ulicy Kułakowskiego- projektowanejBudowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego – kontynuacja budowy ul. Cyfrowejrozbudowa ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej w SzczecinieOsiedle Osów – budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego – kontynuacja budowy ul. CyfrowejPrzebudowa ulicy 9 Maja w Szczecinie„Osiedle Osów – budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)” w SzczecinieZRID- przebudowa układu drogowego ul.Łowieckiej -zawiadomienie o wydanym zezwoleniuOBWIESZCZENIEZRID- przebudowa układu drogowego ul.Łowieckiej -zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaObwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VIdecyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa części ul. Bośniackiej i ul. Babiego Lata w Szczeciniedecyzja o warunkach zabudowy Nr 204/16- ul. Kniewskawniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa części ul. Bosniackiej i Babiego Lata w SzczecinieObwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI - informacja o wszczęciu postępowania obwieszczenie - Rozbudowa ul.Krzewinkowej i ul.Budziszyńskiej o ciąg pieszo-rowerowy łączący z ul. Budziszyńska i z ul.Zagonową w Szczecinieobwieszczenie - Rozbudowa ul.Krzewinkowej i ul.Budziszyńskiej o ciąg pieszo-rowerowy łączący z ul. Budziszyńska i z ul.Zagonową w SzczeciniePrzebudowa ulicy Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego,ZRID Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na robudowie wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul.Hożej w Szczecinie,budowa łacznika ulic Królewskiego - Krucza w Szczecinierozbudowa ul. Szybowcowej w Szczeciniebudowa łącznika ulic Królewskiego - Krucza w Szczecinie„Przebudowa ul. Twardowskiego na odcinku od ul. Witkiewicza do ul. Mickiewicza z uwzględnieniem przewidywanych rozwiązań komunikacyjnych związanych z rozbudową stadionu miejskiego” ,budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ul. Świerszczowej w Szczecinie dz. nr 79/2, 57/1 i 44 o. 2086Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na robudowie wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul.Hożej w Szczecinie,Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na robudowie wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul.Hożej w Szczecinie,przebudowa ulicy KuśnierskiejOBWIESZCZENIERealizacja inwestycji drogowej - przebudowa ulic Południowej i Darniowej w ramach inwestycji pt. „Skomunikowanie centrum handlowego z ulicą Południową w Szczecinie ” przebudowa skrzyżowania ul. Emilii Plater, ul. Staszica i ul.Ofiar OświęcimiaOBWIESZCZENIEdecyzja nr 2/2015 z dnia 23.03.2015 r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwesycji drogowejRealizacja inwestycji drogowej pt. „Skomunikowanie centrum handlowego z ulicą Południową w Szczecinie ” zmiana decyzji nr 3/2011 z dnia 25.02.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie ulic: Potulicka , NarutowiczaDecyzja nr 5/2014 z dnia 01.12.2014 r. o zmianie decyzji nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ulic WarcisławaZmiana decyzji nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejobwieszczenie o wydaniu decyzji nr 192/2014 w dniu 14.02.2014 r. zmieniajacej decyzję nr 1934/12 z dnia 14.12.2012 r. o pozwoleniu na budowę bud mieszk-usł "A1"oraz zatwierdzajacą zag. terenu zmiana decyzji Nr 2/2013 z dnia 8.01.2014 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowejZmiana decyzji Nr 5/2014 z dnia 28.08.2013 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowejDoprowadzenie niezbednej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemyslowo-składowe - II decyzja ZRIDPrzebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Rostockiej w SzczecinieZmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Wkrzańskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Bocianiej do ul. ŁącznejDoprowadzenie niezbędnej infrastrukury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemyslowo-skladowe w Szczecinie - aneks do I decyzji ZRIDDoprowadzenie niezbędnej infrastrukury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemyslowo-skladowe w Szczecinie - aneks do II decyzji ZRIDPrzebudowa ulicy Rostockiej w Szczecinie - wniosek zridbudowa ul. Wkrzańskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Bocianiej do ul. ŁącznejDecyzja nr 7/2013 o zmianie decyzji nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przy ulicy Nad Odrąprzebudowa ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ulicami Ku Słońcu – Okulickiego w Szczecinie obwieszczenie o decyzji nr 1246/13 z dnia 06.09.2013 r.Doprowadzenie niezbędnej infrastrukury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemyslowo-skladowe w Szczecinie - II decyzja ZRIDZmiana decyzji nr 4/2013 z dnia 18.06.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejstwierdzenie wygaśnięcia decyzji nr 3/2010 z dnia 31 marca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polsobwieszczenie w sprawie wygaszenia decyzji nr 3/2010 z dnia 31 marca 2010 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w SDecyzja nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przy ulicy Nad Odrą w Szczecinieprzebudowa ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ulicami Ku Słońcu – Okulickiego w Szczecinie Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe ZRID IIZezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Nad Odrą dz. nr nr: 1/1, 2/13, 2/14 z obr. 3058; 5/3, 6, 7 z obr. 3059 w Szczecinie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Szczecinie"Budowa ul. Nowoprzestrzennej w Szczecinieprzebudowa ulicy Ostrowskiej w Szczecinie - wszczęcie postepowaniaBudowa ulicy Nowoprzestrzennej w SzczecinieDecyzja nr 9/2012 o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ulica Warcisława w SzczecinieZmiana decyzji nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejV etap obwodnicy śródmiejskiej - zmiana 3V etap obwodnicy śródmiejskiej - zmiana 3Decyzja nr 5/2012 o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ulica Warcisława w Szczeciniedecyzja nr 04/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ulic Żołędziowa-Zakątek na Osiedlu Zdroje w Szczecinie, położonych na Zmiana decyzji nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejDecyzja o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ulica Warcisława w Szczeciniezmiany decyzji nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 r. znak WUiAB.IV.RK.73531/519/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: budowa V Etapu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulic Arkońskiej - Niemierzyńskiej w Szczecinie - zmiana V Etapu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulic Arkońskiej - Niemierzyńskiej w Szczecinie - zmiana decyzji w zakresie drenażu odwadniającego przejścia podziemne i mury oporow budowie sieci wodociągowej” przy ul. Spokojnejbudowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Nad Odrą i Ks. Dąbrówki ( dz. nr 2/40 z obrębu 3062 ) w budowa dróg publicznych na terenie osiedla „Małe Błonia” w Szczecinie w rejonie ulicy Łącznej i Wkrzańskiej, na nieruchomościach nr 3/155, 3/156, 3/157,3/158, 3/159, 3/162 z obrębu 3085.budowa gazociagu n/c de 90 PE ul. Przybyszewskiegozmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2009 z dnia 6.08. 2009 r. polegającej na budowie V Etapu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul.Arkońskiej-NiemBudowa parkingu dla potrzeb Inspekcji Transportu Drogowego w ciągu ul. Szosa Stargardzka w Szczeciniebudowa dróg na terenie osiedla „Małe Błonia” w Szczecinie w rejonie ul. Łącznej i WkrzańskiejZmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejzmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. polegającej na budowie V Etapu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.ArkońskiejBudowa parkingu dla potrzeb Inspekcji Transportu Drogowego w ciągu ul. Szosa Stargardzka w SzczecinieZmiany decyzji nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de 40PE dla potrzeb budynków biurowych przy ul. Lubczyńskiej budowa ulicy Łącznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hożejbud. ulicy dojazdowejdo nieruch.- rejon ul.Duńskiejprzebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczeciniebudowa sieci gazociągu średniego ciśnienia de 125 mm PE w drodze dojazdowej do miasta Rajkowo, gmina Kołbaskowoul. Cukrowabudowa ulicy dojazdowej do nieruchomości położonych w rejonie ul. Duńskiej i ul. Krasińskiego w Szczeciniebudowa ulicy Łącznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hożejprzebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczeciniebudowa linii kablowej 0,4kV oraz złączy kablowych ul. Krzemienna, pl. WolnościBudowa zespołu obiektów usługowo-handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Polska - działka nr 21 obręb 3003 w SzczecinieBudowa Obwodnicy Śródmieścia Szczecina Etap V - przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. KrasińskiegoBudowa magazynu części zamiennych wraz z parkingami, , zagospodarowaniem terenu i urządzeniami infrastruktury technicznejPozwolenie na budowę placu składowego kontenerów z drogą wewnętrzną i urządzeniami budowlanymi - część pierwszego etapu budowy morskiej bazy kontenerowej w terminalu przy ul. Nad Odrą (10, 8)obwieszczecinie o wyd.decyzjiSomosierry-dz. 115/2, 20/4, 112 obr 2075-rozbudowa sieci elektroenerget.0,4kV-wszczęcie postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoprzebudowa ulic Żołędziowa/Zakątek w Szczecinie, dz. nr 40,45,4/2 z obr. 4019, nr 34/1, 34/2,45,58,67/1,69,16 z obr. 4043, nr 18/5 z obr. 4045Przebudowa ul.Jemiołowj do ul.RostockiejPrzebudowa ul. Jemiołowej Podmokłej (II etap)budowa ulic: Białej, Aluminiowej, Planty, Kruszcowej w Szczeciniezagospodarowanie terenu dla dziewięciu budynków mieszkalnych z usługami i garażami poziemnymi , trafostacji, dróg wewnętrznych, parkingów i zjazdu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 74 (działki nr 7/8przebudowa ulicy Łukasińskiego w Szczecinie na odcinku od ulicy Topolowej (Mierzyn) do ulicy Taczaka (Szczecin) w zakresie elementów dróg, oświetlenia, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy uzbroUlice os.Warszewo II etap"przebudowa ulicy Tarniny na Osiedlu Zdroje w Szczecinie, na dz. 31,34, 36/16, 65/1 i 80/3 z obr. 4188"przebudowa ulicy WroniejDecyzja ZRiD nr 8/2010 z dnia 16.09.2010r.budowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa w Szczeciniebudowa dróg wraz z uzbrojeniem w ul. ŁukasińskiegoBudowa gazowo – parowego bloku kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie z obiektami towarzyszącymi położonej na działkach nr7, 3/1, 3/2, 2, 4/1, 4/2, 4/4 oraz z sieciaprzebudowa drogi-zabudowa rowu melioracyjnego przydrożnego wraz z warstwami konstrukcyjnymi jezdni ulicy Wroniejbudowa drogi publicznej przy ul. Niemierzyńskiej w Szczeciniebudowa budynku o funkcji usługowej Pozamczebudowa chodnika w ulicy Kablowej oraz dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic: Kablowa-Lubczyńska w Szczeciniebudowa odcinka ulicy lokalnej Polskich Marynarzybudowa drogi publicznej przy ul. NiemierzyńskiejPrzebudowa ulicy Łukasińskiego w Szczecinie na odcinku od ulicy Topolowej ( Mierzyn ) do ul. Taczaka z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową uzbrojenia”rozbudowa i przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin działka nr 7/ 6 obręb nr 1037budowa chodnika w ulicy kablowej oraz dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic: Kablowa-Lubczyńska w Szczecinieobwieszczenia o wydanych decyzjach:ul. Głęboka, ul. Brodnicka10, ul. Okulickiego,ul. Kurza StopkaPrzebudowa ulicy Arkońskiej, Niemierzyńskiejbudowa dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w SzczecinieZezwolenie ZRiD ul. Warcisławabudowa ulicy Wkrzańskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Bocianiej do ul. ŁącznejPrzebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z przebudową ul. Bocianiej od skrzyżowania ulic Warcisława-Rostocka do włączenia w ul. WkrzańskąRozbudowa bazy techniczno-eksploatacyjnej (stacji przeładunkowej odpadów komunalnych- etap II) przy ul. Ks. Anny w Szczecinie na działkach nr 3/9,przebudowa zespołu boisk szkolnych wraz z istniejacą infrastrukturą techniczną i budowa oświetlenia dla potrzeb działki użytkowanej przez szkołę"ul. Sw. Kingirealizacja inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg: Sowiej, Owczej, Paśnikowej i Kurzej na osiedlu Kijewo w Szczecinie.budowa ul. Jantarowej na osiedlu Warszewo w Szczecinie w zakresie robót drogowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej i energetycznejbudowa ulicy Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej w SzczecinieDecyzja nr 4/2009 o zezw.na real inwes drBudowa i przebudowa ulic i sięgaczy na Osiedlu Warszewo na odcinku od ulicy Duńskiej przez ul. Jemiołową, Nowokresową, Kresową do ulicy Ks. Warcisława I w Szczecinie.rozbudowa sieci elektroenerg. budowa stacji transf. 15/0,4kV ul.Żyznabudowa gazociagu n/c de 125E dla potrzeb zabudowy mieszkaniowejprzebudowa zezmiana sposbu użyttkowaniabudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Zagórskiegobudowa linii energetycznejNN0,4kV zasilajacej budynek mieszkalny wraz z garażem podziemnym"V Etap Obwodnicy Śródmiejskiejbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej SZYBOWCOWAul. Łabędzia 15-wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:usługi zdrowiastacja bazowa telefonii komórkowejdecyzja celu publicznegoinwestycje celu publicznegoustalenie lokalizacji celu publicznego