Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” -
EDYCJA 2021
DOFINANSOWANIE: 960 000,00 zł

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
a. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowane, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy realizacji;
c. załatwianiu spraw urzędowych;
d. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Zadanie jest realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert:

1) Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych, pl. Jakuba Wujka 6, 71- 322 Szczecin, tel. 91 487 05 82, e-mail: niepelnosprawni.szczecin@wp.pl

2) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, tel. 91 489 4251, www.miesnie.szczecin.pl

3) Polski Związek Głuchych, Al. Niepodległości 22/8 (V piętro), 70-412 Szczecin, tel. 91 423 2675, e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl

4) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin, tel. 91 82 999 44, kom. 508 999 404, e-mail: biuro@twk.szczecin.pl


 

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/06/22, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2021/10/28 14:36:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2021/10/28 14:36:20 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/22 10:59:56 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/22 10:45:09 nowa pozycja