Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” -
EDYCJA 2024
DOFINANSOWANIE: 1 769 091,88 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 769 091,88

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 późn. zm.);
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej. (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i realizacji Programu znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_dla_jednostek_samorzadu_terytorialnego_2024/

 

 

 

W dniu 16 sierpnia 2023 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Miasto Szczecin złoży wniosek o dofinansowanie na rok 2024.

Po uzyskaniu dofinansowania wnioski Osób z Niepełnosprawnością o przyznanie usługi asystenckiej będą przyjmowane zgodnie z Regulamin realizacji i rekrutacji do Programu.

Wskazany Regulamin będzie dostępny po zawarciu umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na rok 2024.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/08/30, odpowiedzialny/a: Joanna Kotkowiak, wprowadził/a: Joanna Kotkowiak, dnia: 2024/03/12 15:01:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kotkowiak 2024/03/12 15:01:10 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/03/12 14:28:05 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/08/30 14:47:50 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/08/30 14:38:51 nowa pozycja