Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2018

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXVI/1056/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wybrała podmiot uprawniony
do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , tj. KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410 

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykający się sumą bilansową 

                                                                                                                                                                                       267 450 717,85 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową                                                                                                                               39 846 076 578,70 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości                                                                                                    287 624 749,01 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zmniejszenie funduszy o kwotę                                                                                    8 128 717 210,78 zł

(W głównej mierze zmniejszenie wynika z korekty wartości gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin, tj. przeniesienia części wartości bilansowej na pozabilansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.)

5) łącznej informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.           

W dniu 21 maja 2019 r. biegły rewident wydał opinię z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr VIII/230/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 po uprzednim rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/04/18, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/05/18 15:34:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:34:29 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 13:35:45 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/07/09 10:15:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/22 11:32:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/15 10:36:25 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/15 10:35:10 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/15 10:32:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/15 10:29:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 11:51:00 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 11:50:21 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 09:52:51 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/07 13:41:24 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/04/18 09:05:45 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/04/18 09:03:00 nowa pozycja