Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2010

Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr VI/77/11 z dnia 28 marca 2011 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2010, tj. Firmę Audytorsko-Konsultingową PER SALDO sp. z o.o. Szczecin wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 1942.

Firma Audytorsko-Konsultingowa PER SALDO sp. z o.o. Szczecin przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., na które składa się:

1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin zamykający się sumą bilansową

154 141 802,03 zł;

2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową

48 511 288 905,84 zł;

3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości

224 528 729,38 zł;

4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący wzrost funduszy o

2 853 907 746,64 zł.
 

Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr IX/144/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.  

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2011/07/26, odpowiedzialny/a: Stanisław Lipiński, wprowadził/a: Daria Maculewicz, dnia: 2011/09/22 15:15:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Maculewicz 2011/09/22 15:15:08 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 15:13:09 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 14:30:29 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 14:18:28 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 14:12:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/26 13:46:28 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/07/26 13:22:45 nowa pozycja