Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2011

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XV/347/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2011, tj. Firmę Audytorsko-Konsultingową PER SALDO sp. z o.o. Szczecin wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 1942.

Firma Audytorsko-Konsultingowa PER SALDO sp. z o.o. Szczecin przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., na które składa się:

1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin zamykający się sumą bilansową

189 450 476,02 zł;

2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową

47 044 494 694,22 zł;

3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości

311 769 026,87 zł;

4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący spadek funduszyo

1 585 172 504,51 zł.

Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr XX/554/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.  

Załączniki:

udostępnił: WKs, wytworzono: 2012/07/18, odpowiedzialny/a: Stanisław Lipiński, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/07/30 12:23:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:23:17 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2012/07/25 14:36:13 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2012/07/18 12:21:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/07/18 10:26:13 nowa pozycja