Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2017

 Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXVI/1056/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , tj. KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410 

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. składa się z:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. zamykający się sumą bilansową

323 438 795,69 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 916 025 693,36 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości

241 170 892,91 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

207 830 219,45 zł

W dniu 17 maja 2018 r. biegły rewident wydał opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XLII/1199/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2018/05/07, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2018/07/02 09:18:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2018/07/02 09:18:23 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/25 07:52:50 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/25 07:48:05 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/07 15:18:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/07 15:17:20 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/07 15:11:31 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/04/13 11:34:24 nowa pozycja