Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2016

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXIII/547/16 z dnia 18 października 2016 r. wybrała podmiot uprawniony
do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2016, tj. Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 480.

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o., przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykający się sumą bilansową

442 100 469,08 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 876 145 804,16 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości

419 474 590,97 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący spadek funduszy o kwotę

12 088 976,98 

Biegły rewident dnia 19 maja 2017 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2017/05/22, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2018/05/25 07:43:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2018/05/25 07:43:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2017/05/30 14:01:27 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2017/05/22 12:28:18 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2017/05/22 08:24:10 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2017/05/22 08:19:53 nowa pozycja