Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2020

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XII/415/19 z dnia 26 listopada 2019 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. , tj. POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-982 przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                          467 936 675,91 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                     38 139 157 877,95 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zysk netto w wysokości

                                                                                                                                                                          586 264 034,12 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego wzrost funduszu jednostek o kwotę

                                                                                                                                                                      1 157 458 433,04 zł

W dniu 2 czerwca 2021 r. biegły rewident złożył sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin
za rok 2020.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2021/05/18, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2021/06/07 08:12:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2021/06/07 08:12:18 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/06/07 08:11:04 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/05/18 07:30:01 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/05/18 07:16:35 nowa pozycja