Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdanie Finansowe Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXII/929/21 z dnia 19 października 2021 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres
od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. , tj.  Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 
nr 45/3, 70-415 Szczecin

  

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                          222 171 589,27 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2022 r., po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                     38 130 210 719,87 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości

                                                                                                                                                                          546 168 573,78 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazującego zmniejszenie funduszu jednostek
o kwotę

                                                                                                                                                                            55 171 243,35 zł

W dniu 19 maja 2023 r. biegły rewident złożył sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin
za rok 2022.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2023/04/28, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2023/10/25 08:48:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2023/10/25 08:48:36 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/05/22 11:40:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/04/28 13:02:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/04/28 12:54:42 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/04/28 12:45:30 nowa pozycja