Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2019

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XII/415/19 z dnia 26 listopada 2019 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. , tj. POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-982 przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                          261 183 590,23 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                     36 736 805 943,06 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zysk netto w wysokości

                                                                                                                                                                          381 444 282,85 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazującego spadek funduszy o kwotę

                                                                                                                                                                      3 213 178 446,36 zł

W dniu 29 maja 2020 r. biegły rewident złożył sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2020/05/18, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/06/10 14:51:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/06/10 14:51:37 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/19 08:59:09 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:40:41 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:37:12 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:30:43 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:30:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:25:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:24:15 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:21:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:19:22 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:08:48 nowa pozycja