Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2012

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXVI/759/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2012, tj. Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o., wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 480.

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się sumą bilansową

265 350 011,13 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządzowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 339 626 546,00 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto
w wysokości

311 331 164,83 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący wzrost funduszy
o kwotę

367 823 052,38 zł

Biegły rewident dnia 24 maja 2013 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin. Rada MIasta Szczecin Uchwałą Nr XXXI/896/13 z dnia 17 czerwca 2013 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe MIasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

 

 

 

Załączniki:

udostępnił: WKs, wytworzono: 2013/07/08, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/07/30 12:19:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:19:24 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2013/07/09 10:06:47 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2013/07/08 14:47:10 nowa pozycja