Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2014

 

Treść:

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr IV/25/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2014, tj. POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 2695.

POL-TAX Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się sumą bilansową

157 962 449,02 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządzowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 574 768 447,76 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości

364 318 745,18 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

62 318 332,64 zł

Biegły rewident dnia 19 maja 2015 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr IX/155/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe MIasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2016/06/03, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2016/06/03 15:25:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:25:04 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:02:23 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:01:50 nowa pozycja