Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin

Obowiązek publikowania sprawozdań finansowych wprowadził §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342 t.j.).

W myśl powyższego przepisu sprawozdania finansowe:

  1. bilans,
  2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienie zmian w funduszu,
  4. informacja dodatkowa

są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie
w terminie do dnia 10 maja roku następnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Sprawozdania:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/05/07, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/02/13 09:24:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/02/13 09:24:14 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:59:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:58:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:58:15 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:57:38 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:33:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/23 10:09:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/23 10:09:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 13:41:33 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:52:34 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:51:35 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:49:53 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:48:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:44:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:39:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:38:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:37:32 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:28:45 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/07 15:30:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/07 11:15:29 nowa pozycja