Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin

Obowiązek publikowania sprawozdań finansowych wprowadził §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl powyższego przepisu sprawozdania finansowe:

  1. bilans,
  2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienie zmian w funduszu,
  4. informacja dodatkowa

są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie
w terminie do dnia 10 maja roku następnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Sprawozdania:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/05/07, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2024/01/23 14:39:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2024/01/23 14:39:00 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/04/28 13:03:26 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/04/28 12:33:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/13 09:24:14 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:59:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:58:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:58:15 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:57:38 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:33:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/23 10:09:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/23 10:09:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 13:41:33 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:52:34 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:51:35 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:49:53 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:48:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:44:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:39:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:38:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:37:32 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:28:45 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/07 15:30:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/07 11:15:29 nowa pozycja