Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej

PLAN ’65 

Uchwała nr 272/65 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1965 r.
w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic (Dz.Urz. WRN z 20 listopada 1965 r. Nr 13, poz.69).

Plan obowiązywał od 20.11.1965 r. do 31.03.1977 r. (z uwzględnieniem późniejszych uchwał - zmian do planu).

Zmiany do ww. planu ogólnego:

 • Uchwała Nr 74/923/67 Prezydium WRN z dnia 01.08.1967 r. (Dz.Urz.WRN  z 18 sierpnia 1967 r. Nr 12, poz.49),
  która obowiązywała od 18.08.1967 r.;
   
 • Uchwała Nr 92/1202/68 Prezydium WRN z dnia 06.02.1968 r. (Dz.Urz.WRN z 21 lutego 1968 r. Nr 3, poz.8),
  która obowiązywała od 6.03.1968 r.;
   
 • Uchwała Nr 36/482/70 z dnia 24.06.1970 r. (Dz.Urz.WRN  z 30 czerwca 1970 r. Nr 11, poz.70),
  która obowiązywała od 14.07.1970 r.

PLAN ’77

Uchwała Nr VI/36/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 18 marca 1977 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i miasta Polic (Dz.Urz.WRN  z 1 kwietnia 1977 r. Nr 3 poz.23 z 1977 r.).
Plan obowiązywał od 01.04.1977 r. do 24.07.1994 r. (z uwzględnieniem uchwalonych planów szczegółowych i późniejszych odstępstw od planu).

Zmiana do ww. planu ogólnego:

 • Uchwała nr XXXIII/86/79 WRN (Dz.Urz.WRN z 15 listopada 1979 r. Nr 8, poz.46 z 1979 r.),
  która obowiązywała od 9.11.1979 r.

PLAN ’86

Uchwała nr XIV/120/86 Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 27 czerwca 1986 r. 
w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miast Szczecina i Polic - na obszarze
w granicach administracyjnych m. Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 15 sierpnia 1986 r. nr 8, poz.180).

Ustalenia planu stanowią integralną część planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic zatwierdzonego uchwałą VI/36/77 WRN w Szczecinie z dnia 18 marca 1977 r. wraz ze zmianami, dokonanymi w drodze uchwały nr XIV/120/86 WRN w Szczecinie z dnia 27 czerwca 186 r. na obszarze w granicach administracyjnych miasta Szczecina oraz w oparciu o zarządzenia Wojewody Szczecińskiego wydane w okresie 1977-86 w sprawie odstępstw od planu.
Zmiana planu obowiązywała od 29.08.1986 r. do 24.07.1994 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

PLANY ’91-93 (zmiany planu ogólnego)

 • Uchwała nr XVI/164/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 lipca 1991 r.
  w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic - na obszarze
  przy ul.Ku Słońcu 124 (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 25 października 1991 r. Nr 13, poz. 179).
  Zmiana obowiązywała od 8.11.1991 r. do 24.07.1994 r.
 • Uchwała nr XXVI/322/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1992 r.
  w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic -
  - w rejonie ulic: Niemcewicza, Kołłataja i Staszica,
  - w rejonie ulic: J.Kazimierza i J.Ch.Paska,
  - w rejonie ulic: Unisławy i Wielkopolskiej (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 25 lipca 1992 r. Nr 1, poz. 108).
  Zmiana planu obowiązywała od 8.08.1992 r. do 24.07.1994 r.

 • Uchwała nr XXVI/323/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1992 r.
  w sprawie zmiany "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.Szczecina i Polic" -
  na obszarze w granicach administracyjnych Szczecina, usytuowanym pomiędzy ul.Gdańską,  ul.Basenową,
  Nabrzeżem Rybnickim, Nabrzeżem Wałbrzyskim (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 25 lipca 1992 r. Nr 1, poz. 109).
  Zmiana planu obowiązywała od 8.08.1992 r. do 24.07.1994 r.
   
 • Uchwała nr XXVIII/370/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 14 września 1992 r.
  w sprawie: zmian fragmentów "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic”
  na obszarze miasta Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 22 października 1992 r. Nr 11, poz. 135).
  Zmiana planu obowiązywała od 5.11.1992 r. do 24.07.1994 r.
 • Uchwała nr XXXVI/484/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 1993 r.
  w sprawie zmian „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic”
  na obszarze miasta Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 31 maja 1993 r. Nr 6, poz. 69).
  Zmiana planu obowiązywała od 14.06.1993 r. do 24.07.1994 r.

PLAN’94

 • Uchwała nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 1994 r.
  w sprawie Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 11 lipca 1994 r. nr 9 poz. 72).
  Plan obowiązywał od 25.07.1994 r. do 31.12.2003 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian).
 • Uchwała nr VII/48/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 listopada 1994 r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 16 grudnia 1994 r. Nr 16 poz. 150).
  Zmiana planu obowiązywała od 30.12.1994 r. do 31.12.2003 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian).
 • Uchwała nr VII/49/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 listopada 1994 r.
  w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Żelechowa,
  rejonu ulic Robotniczej - Grzymińskiej w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 16 grudnia 1994 r. Nr 16 poz. 151).
  Plan obowiązywał od 30.12.1994 r. do 31.12.2003 r.
   
 • Uchwała nr VII/50/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia  29 listopada 1994 r.
  w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
  osiedla Płonia Śmierdnica w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Szcz. z 16 grudnia 1994 r. Nr 16 poz. 141).
  Plan obowiązywał od 30.12.1994 r. do 31.12.2003 r.


  Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin obowiązujące w okresie od 1997 r. do 2010 r. oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - których przepisy straciły moc przez uchwalenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze. (.pdf. 826 kB)

  Pozostałe zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalone w latach 1995 - 2000  obowiązują obecnie, do czasu uchylenia przez nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
   
udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2023/05/19, odpowiedzialny/a: Zofia Fiuk-Dymek, wprowadził/a: Justyna Sołtysiak, dnia: 2023/05/18 14:20:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Sołtysiak 2023/05/18 14:20:24 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2023/04/19 07:37:45 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2023/03/31 07:39:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/09 13:38:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/09 13:32:31 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2023/03/06 08:13:58 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2023/02/16 11:09:24 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/12/20 07:38:42 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/12/19 13:51:20 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/11/10 10:07:05 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/07/22 11:49:13 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/07/22 10:32:07 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/07/22 10:27:57 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/06/17 08:28:19 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/04/01 09:08:42 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/04/01 08:55:08 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/12/27 13:13:15 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/06/16 09:05:06 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/21 11:50:12 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 07:58:05 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 07:56:40 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/04/30 07:56:18 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/28 09:28:25 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/01/18 11:42:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/12/23 08:20:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/08/20 08:21:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/06/15 10:09:53 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/01/20 10:23:46 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/31 05:58:45 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/09 06:01:23 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/04 05:56:53 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/25 06:00:28 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/06 06:00:38 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/10/28 05:57:14 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/10/24 06:00:04 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/10/08 06:00:39 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/25 05:54:54 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/13 05:57:10 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/06 05:56:48 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/02 05:53:54 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/08/23 05:55:24 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/08/20 05:58:04 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/08/13 05:55:52 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/07/04 05:58:24 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/06/13 05:55:46 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/05/17 05:56:29 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/05/13 05:54:23 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/19 05:59:34 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/06 06:38:30 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/01/09 05:57:45 modyfikacja wartości