Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

"Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermünde - na transgranicznym szlaku wodnym""Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej"„Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną”„Przebudowa ulicy Spiskiej w Szczecinie”Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"Budowa sieci zakątków wodnych w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie Dokumentacja Projektowa - Trasa Północna, etap III – budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa PolskaDoprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składoweDoprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy StołczyńskiejFilharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w SzczecinieFilharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w SzczecinieModernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (przebudowa ul. Struga)Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. ArkońskiejPoprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska Port Jachtowy Szczecin. Przygotowanie Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego,Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat”Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza w SzczecinieTrafostacja Sztuki Szczecin - ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie