Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza w Szczecinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

I. OPIS INWESTYCJI


Inwestycja dotyczyła przebudowy ulicy Potulickiej i remontu ul. Narutowicza na długości ok. 1,3 km.


Zakres zadania obejmował:
- ul. Potulicką na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza (wraz ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego oraz z pętlą tramwajową – dł. ok. 1000 m,
- ul. Narutowicza - na odcinku od skrzyżowania z ul. Potulicką do al. 3 Maja (wraz ze skrzyżowaniem) – dł. ok. 300 m

Zakres projektu:
- przebudowa nawierzchni ulic,
- przebudowa torowiska tramwajowego i trakcji tramwajowej,
- przebudowa chodników,
- budowa parkingów,
- budowa sygnalizacji świetlnej,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- przebudowa oświetlenia ulic,
- przebudowa sieci teletechnicznych,
- przebudowa sieci gazowej,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- nasadzenia zieleni i mała architektura,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowania pionowego oraz poziomego.

II. REZULTATY INWESTYCJI

Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji następujących celów:
- usprawnienie układu komunikacyjnego miasta,
- usprawnienie komunikacji zbiorowej,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- obniżenie poziomu hałasu, poprawa warunków zamieszkania,
- zmniejszenie kosztów utrzymania torowiska tramwajowego.
 

III. WYKONAWCY

Autor dokumentacji projektowej:

konsorcjum firm Biuro Inżynierskie „DAMART” s.c., R. Bednarski, J. Kraśniański; Biuro Projektów Infrastruktury Komunalnej, Janusz Żabiełowicz .

Wykonawca robót budowlanych - Energopol S.A.

Inżynier Kontraktu - NBQ Sp. z o.o. 

Nadzór autorski  - DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski

 

IV. WARTOŚĆ INWESTYCJI
 

Wartość inwestycji: około 38 000 000 PLN

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Projektowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów

Kwota dofinansowania: 17 999 999,99 PLN

Bieżąca wartość dofinansowania uzyskana przez Gminę Miasto Szczecin: 12 838 689,51 PLN

V. HARMONOGRAM INWESTYCJI
 

2010 r. – dokumentacja projektowa
 

Okres realizacji robót budowlanych:        wrzesień  2013 – wrzesień 2015


VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Szczecin: ul. Potulicka, Narutowicza.

 

Prezentacja_dotyczaca_inwestycji

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/08/11, odpowiedzialny/a: Monika Tomiak, wprowadził/a: Mateusz Ofiarski, dnia: 2016/08/11 10:26:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mateusz Ofiarski 2016/08/11 10:26:12 modyfikacja wartości
Mateusz Ofiarski 2016/08/11 10:16:20 modyfikacja wartości
Mateusz Ofiarski 2016/08/11 10:12:11 modyfikacja wartości
Mateusz Ofiarski 2016/08/11 10:07:52 modyfikacja wartości
Mateusz Ofiarski 2016/08/11 10:00:15 modyfikacja wartości
Mateusz Ofiarski 2016/08/11 09:30:01 modyfikacja wartości
Mateusz Ofiarski 2016/08/11 09:15:50 modyfikacja wartości
Mateusz Ofiarski 2016/08/11 09:12:24 nowa pozycja