Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

„Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną”

 

I. OPIS INWESTYCJI

Inwestycja obejmowała budowę dwujezdniowej drogi, ścieżek rowerowych i chodników oraz wydzielenie pasa pomiędzy jezdniami pod przyszłe torowisko w ciągu ul. Wkrzańskiej i stanowiła drugi etap budowy tzw. Trasy Północnej, jednej ze strategicznych inwestycji Gminy Miasto Szczecin. Inwestycja pozwoliła na skomunikowanie północnej części miasta z drogą wyjazdową w kierunku Polic, a następnie projektowaną Obwodnicą Zachodnią Szczecina i przeprawą Police – Święta. Jednocześnie w ramach inwestycji przebudowano ul. Łączną, na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hożej, co pozwoliło usprawnić ruch pieszo – kołowy na odcinku łączącym ulice Rostocką i Bogumińską.

II. REZULTATY INWESTYCJI


Realizacja projektu przyczyniła się do:

  • Stworzenia alternatywnych dróg łączących rejon północny ze Śródmieściem – cel zostanie osiągnięty poprzez budowę nowego odcinka ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej). Po oddaniu do użytkowania nowej drogi, przeniesiona zostanie na nią część ruchu pieszo – kołowego, który obecnie skupia się w ciągu ulic Duńska – Krasińskiego oraz Bogumińska – Obotrycka. Budowa alternatywnego połączenia osiedli Warszewo i Żelechowa ze Śródmieściem wpłynie też na skrócenie czasu przejazdu przez północną część Szczecina oraz ograniczenie strat czasowych, związanych z tworzącymi się obecnie zatorami drogowymi.
  • Poprawy jakości istniejącej infrastruktury drogowej w północnej części Szczecina – cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę ul. Łącznej oraz istniejącej ul. Wkrzańskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rostocką do ul. Bocianiej). W ramach projektu przewiduje się przebudowę skrzyżowań wzdłuż ulicy Łącznej, co przełoży się na zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego. Planowana jest ponadto przebudowa infrastruktury podziemnej oraz sieci oświetlenia ulic, która wpłynie pozytywnie na odwodnienie drogi oraz poprawę warunków jezdnych (lepsza widoczność).
  • Zapewnienia infrastruktury towarzyszącej drogom na obszarze realizacji projektu – cel zostanie osiągnięty poprzez budowę chodników oraz ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanych ulic Wkrzańskiej i Łącznej, a nowo powstała infrastruktura przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przemieszczających się po tych ulicach.

III. WYKONAWCY

- Autor projektu budowlanego: Biuro Projektowo -  Consultingowe Proeko s.c. oraz Pracownia Projektowa Budman

- Wykonawca robót budowlanych: Energopol - Szczecin S. A.

- Inżynier Kontraktu: konsorcjum firm: NBQ Spółka z o. o.z siedzibą w Szczecinie oraz DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski

- Nadzór przyrodniczy: Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Małgorzata Zimnicka, Damian Spieczyński


III. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Wartość inwestycji:  31 477 891,67 PLN

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 07 lutego 2012 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Wielkość dofinansowania wynosi ok. 16 902 922,66  PLN, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin:  14 454 571,15 PLN.

IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI  

Termin rozpoczęcia robót budowlanych –  czerwiec 2012r.

Termin zakończenia robót budowlanych – wrzesień 2014r.

 VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI

 Inwestycja dotyczyła budowy ul. Wkrzańskiej i Łącznej w Szczecinie

Widok inwestycji z lotu ptaka - grudzień 2012 rok
Widok inwestycji z lotu ptaka - marzec 2013 rok
Widok inwestycji z lotu ptaka - czerwiec 2013 rok
Widok inwestycji z lotu ptaka - wrzesień 2013 rok
Widok inwestycji z lotu ptaka - grudzień 2013 rok
Widok inwestycji z lotu ptaka - marzec 2014 rok
Widok inwestycji z lotu ptaka - czerwiec 2014 rok
Widok inwestycji z lotu ptaka - wrzesień 2014 rok
Widok inwestycji z lotu ptaka - wrzesień 2012 rok
udostępnił: WIM, wytworzono: 2015/01/22, odpowiedzialny/a: Alicja Dziedzic, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/04/10 12:17:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/04/10 12:17:20 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2015/04/09 10:11:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/08 10:02:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/08 10:00:14 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2015/01/22 10:04:59 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2015/01/22 09:52:09 nowa pozycja