Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

Dokumentacja Projektowa - Trasa Północna, etap III – budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska

       

 

         I  OPIS INWESTYCJI

Inwestycja „Trasa Północna w Szczecinie” zakłada połączenie Śródmieścia z ul. Szosa Polska.

Dotychczas zrealizowano:

 • etap Ia (budowa ul. Warcisława od Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej),
 • etap II (budowa ul. Królewskiego od ul. Bocianiej do ul. Łącznej).
 • Aktualnie realizowany jest etap Ib (przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza).

Etap III zakończy budowę arterii i stworzy nową drogę w kierunku Polic i północnych dzielnic Szczecina. Inwestycja przyczyni sie do znaczącego udrożnienia ruchu w północnej części Szczecina, co przełoży sie na poprawę dostępności komunikacyjnej tego obszaru oraz skrócenie czasu przejazdu przez ten rejon miasta. Realizacja projektu wpłynie również na wzrost poziomu bezpieczeństwa przemieszczania sie po drogach, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych oraz udrożnienie generowanego przez mieszkańców Szczecina ruchu turystycznego w kierunku Polic, Zalewu Szczecińskiego oraz Niemiec.

        Podstawowe parametry projektowanej ulicy:

 • klasa drogi                                           Z (zbiorcza) i G (główna)
 • długość trasy                                       ok. 3,6 km
 • nośność drogi                                     115 kN/oś
 • prędkość miarodajna                        70 km/h
 • kategoria ruchu                                   KR4
 • ilość jezdni                                           2
 • szerokość jezdni                                 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu                       3,50 m
 • szerokość pasa rozdziału                 10,00 m
 • szerokość chodnika                            2,00 m
 • szerokość ścieżki rowerowej            min. 2,00 m

        II REZULTATY INWESTYCJI

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji następujących celów:

 • Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego,
 • Usprawnienie komunikacji zbiorowej,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

       III  WYKONAWCA DOKUMENTACJI

      - Biuro Projektów TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

      IV SZACOWANY KOSZT

     Umowna wartość wykonania dokumentacji 1.541.429,- zł brutto

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” w ramach Umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.03.00-32-008/14-00 z dnia 23.12.2014 roku.

    V HARMONOGRAM

    Wykonanie dokumentacji – 2015 rok

    VI LOKALIZACJA INWESTYCJI

    Inwestycja zlokalizowana będzie pomiędzy Osiedlem Warszewo, a Osiedlem Bukowo

    Początek inwestycji – ul. Łączna – koniec etapu II Trasy Północnej

   Koniec inwestycji – ulica Szosa Polska, Policka (w rejonie „Galerii Północ”)


Zapis audio ze spotkania z mieszkańcami w dniu 11 czerwca 2015 r.

udostępnił: Wydział Inwestcji Miejskich, wytworzono: 2017/06/12, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/06/12 13:32:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/06/12 13:32:51 nowa pozycja