Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

Port Jachtowy Szczecin. Przygotowanie Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego,

 

I. OPIS INWESTYCJI

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa podetapy: etap przygotowawczy oraz właściwy etap inwestycyjny. W ramach pierwszego etapu wykonano: wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę istniejących budynków oraz podniesienie rządnej Wyspy Grodzkiej.
W ramach etapu inwestycyjnego doprowadzono na Wyspę Grodzką niezbędne instalacje teletechniczne, elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz  wybudowano budynek administracyjno - usługowo – techniczny oraz obiekt infrastruktury technicznej.II. REZULTATY INWESTYCJI


Realizacja projektu, będącego elementem „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” przyczyni się do:

  • Stworzenia unikatowego, ponadregionalnego produktu turystycznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych pełniących funkcję najważniejszych ośrodków żeglarskich Pomorza Zachodniego.
  • Wzmocnienia roli turystyki wodnej i poprawy warunków uprawiania sportów wodnych w województwie zachodniopomorskim.
  • Aktywizacji i integracji społecznej, na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym wykorzystującej wychowawcze, sportowe i kulturowe walory żeglarstwa.

 

III. WYKONAWCY

- Autor projektu budowlanego: Podczaszy Pracowania Architektury z siedzibą w Krakowie

- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o. o., Energopol - Szczecin S. A oraz AARSLEFF Sp. z o.o. 

- Inżynier Kontraktu: NBQ Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie

- Nadzór autorski: Podczaszy Pracowania Architektury z siedzibą w Krakowie


III. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Planowana wartość inwestycji:  27 305  121 PLN

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 01 grudnia 2010 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013. Planowana wielkość dofinansowania wynosi ok. 9 196 015,51 PLN, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin:  5 992 804,73 PLN..

 

IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI  

Termin rozpoczęcia robót budowlanych – sierpień 2012r.

Termin zakończenia robót budowlanych – lipiec 2015r.

 

 VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI

 Inwestycja zlokalizowana jest na Wyspie Grodzkiej oraz na Nabrzeżu Starówka w Szczecinie.

udostępnił: WIM, wytworzono: 2015/10/13, odpowiedzialny/a: A. Dziedzic, wprowadził/a: Alicja Dziedzic, dnia: 2015/10/13 09:59:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dziedzic 2015/10/13 09:59:23 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2015/10/13 09:45:45 nowa pozycja