Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”  

 „Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania

Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap I i II”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.06.04.00-32-001/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r.

                                      

I. OPIS INWESTYCJI:

  W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano ulicę Krasińskiego, Niemierzyńską i Arkońską wraz z wbudowanym w jezdnie  torowiskiem tramwajowym. Ze względu na konieczność poprowadzenia torowiska po nowym śladzie oraz zły stan nawierzchni, w ramach budowy torowiska przebudowano również nawierzchnie jezdni, chodników wraz z kolidującą infrastrukturą nadziemną i podziemną.  

Zakres projektu obejmował:


Etap I  – przebudowę ul. Krasińskiego (odcinek od ul. Słowackiego do ul. Niemierzyńskiej), skrzyżowanie ulic Krasińskiego – Niemierzyńska – Niemcewicza, ul. Niemierzyńska do Obwodnicy Śródmiejskiej Etap V (skrzyżowanie Niemierzyńska, Wszystkich Świętych, Arkońska);

Etap II  – przebudowę ul. Arkońskiej na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej Etap V do pętli tramwajowej „Las Arkoński” (bez pętli) wraz z przebudową cieku „Osówka” dla odprowadzenia wód deszczowych;

- przebudowę 1972 m torowiska w technologii Rail Comfort System, która pozwala na istotne obniżenie poziomu hałasu i drgań powodowanych przez komunikację tramwajową.

 - przebudowę cieku wodnego „Osówka”  celem odprowadzenia wód deszczowych z  torowiska, nawierzchni jezdni i chodników.

 - Przebudowę 9 szt przystanków tramwajowych dostępnych również dla autobusów oraz przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych . 

- modernizację ciągów pieszych 

 - budowę ścieżek rowerowych na odcinku przebudowywanych ulic.

Ul. Niemierzyńska – dwa pasy jezdni w każdą stronę z wbudowanym w jezdnię torowiskiem tramwajowym (szerokość jezdni 12,4 m).

Ul. Arkońska – wydzielone torowisko tramwajowe z dopuszczeniem ruchu autobusowego, obok torowiska założono wykonanie po jednym pasie jezdni w każdym kierunku dla pojazdów samochodowych (szerokość całkowita jezdni 12,4 m).


II. REZULTATY INWESTYCJI

Powstała infrastruktura podwyższyła poziom bezpieczeństwa i komfortu oraz poprawiła klimat akustyczny wszystkim grupom użytkowników – pasażerom komunikacji miejskiej, kierującym pojazdami, pieszym i rowerzystom, a także mieszkańcom sąsiadujących budynków. Stworzona została infrastruktura transportu publicznego przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Torowisko wykonane zostało w technologii Rail Comfort System.Pozwoliło to na istotne obniżenie poziomu hałasu i drgań powodowanych przez komunikację tramwajową. Wszystkie przebudowane w ramach projektu przystanki tramwajowe dostępne są również dla autobusów oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstały nowe ścieżki rowerowe, zmodernizowane zostały ciągi piesze. Przebudowano ciek wodny „Osówka”, biegnący równolegle do ul. Arkońskiej, odprowadzający wody deszczowe z  torowiska, nawierzchni jezdni i chodników. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i komfortu komunikacji tramwajowej oraz ograniczyła negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne


III. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Wartość inwestycji: 63 346 372 PLN 

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 30 czerwca 2010 otrzymała wsparcie finansowe w ramach działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z anekem nr 5 do umowy o dofinansowania  wartość dofinansowania wynosi 24 740 122,50 PLN.

Bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 22 555 980,80 PLN.


IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI

Termin realizacji inwestycji: grudzień  2010r. -  grudzień 2012r.

udostępnił: Wydział Inwestcji Miejskich, wytworzono: 2014/03/25, odpowiedzialny/a: Monika Tomiak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/01/22 14:19:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/01/22 14:19:27 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2015/01/22 12:52:49 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2014/03/25 12:29:25 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2014/03/25 12:26:13 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2014/03/25 11:25:06 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2014/03/25 10:52:39 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2014/03/25 10:41:57 nowa pozycja