Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (przebudowa ul. Struga)

I. OPIS INWESTYCJI

Zadanie polega na zmodernizowaniu ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Pomorskiej poprzez:

 • przebudowę obydwu jezdni ul. Struga na odcinku od istniejących łącznic (ok. 150m od istniejącego wiaduktu drogowego wykonanego w poprzednim etapie przebudowy, w stronę ul. Jasnej) do włączenia ul. Botanicznej w południową drogę wspomagającą. Całkowita długość przebudowy ul. Struga w ramach Etapu II wynosi ok. 1150m,
 • budowę łącznic zjazdowych i wjazdowych wraz z pasami włączenia i wyłączenia z jezdni ul. Struga,
 • przebudowę skrzyżowań: południowa droga wspomagająca – ul. Jasna, północna droga wspomagając – ul. Jasna,
 • przebudowę skrzyżowań: ul. Łubinowa - południowa droga wspomagająca, ul. Wiosenna - północna droga wspomagająca
 • przebudowę dróg wspomagających,
 • budowę parkingu,
 • budowę wiaduktów w ciągu ulic Jasnej i Łubinowej – Wiosennej,
 • budowę kładki technologicznej,
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • bogaty program nasadzeń zieleni.
 • przebudowę obydwu jezdni ul. Struga na odcinku od końca etapu II do włączenia w ul. Pomorska , długość ~1,5km,
 • budowę estakad w ciągu ul. Struga (przejście trasy głównej nad rondem),
 • budowę dużego ronda na skrzyżowaniu ul. Struga, ul. Zwierzynieckiej i ul. Pomorskiej
 • przebudowę skrzyżowania północnej wspomagającej i ul. Pomorskiej,
 • przebudowę południowej wspomagającej na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do włączenia w rondo, długość ~1,2km
 • budowę tras pieszych i rowerowych,

II. REZULTATY INWESTYCJI

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu, 
 • zmniejszenie strat czasu użytkowników drogi,
 • poprawa dostępu do Portu w Szczecinie,
 • wzrost lokalnej działalności gospodarczej wynikający z umożliwienia osiągnięcia planowanej zdolności przeładunkowej portu.

III. WYKONAWCY

Autor dokumentacji projektowej: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska

Inżynier Kontraktu: konsorcjum firm TPF PLANEGE oraz E&L Architects

Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum firm EUROVIA POLSKA S.A. oraz EUROVIA CS s.a. 

 IV. WARTOŚĆ INWESTYCJI

 120 000 000 PLN

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007 - 2013
w ramach priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego

Kwota dofinansowania: 94 236 835,64 PLN

Kwota dofinansowania pozyskana przez Gminę Miasto Szczecin: 94 236 835,64 PLN

 V. HARMONOGRAM INWESTYCJI

Okres realizacji robót budowlanych: luty 2011 - lipiec 2013

VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI

 Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku ulicy Struga od ulicy Jasnej do ulicy Pomorskiej.

Informacje na temat docelowych rozwiązań oraz koncepcji czasowej organizacji ruchu podczas wykonywania robót budowlanych znajdują się w opisach dotyczących Etapu II i Etapu III.

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2014/03/25, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2015/01/22 13:27:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2015/01/22 13:27:05 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2014/03/28 08:30:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/25 13:02:25 nowa pozycja