Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin 2021/2022


Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin przyznawane są raz w roku uczniom i studentom szczecińskich szkół artystycznych wszystkich typów, którzy wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Szczecin.
Mogą być przyznane tym uczniom i studentom, którzy w momencie składania wniosku pobierają naukę na terenie Miasta Szczecin. Warunkiem uzyskania stypendium są znaczące osiągnięcia kandydata o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej a także aktywność artysty w Szczecinie. Zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendiów Artystycznych wnioski o przyznanie stypendiów mogą być składane przez dyrektorów szkół artystycznych i władze uczelni artystycznych Szczecina. Stypendia mają charakter nagrody pieniężnej wypłacanej jednorazowo.

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2021/2022

Stypendia Artystyczne przyznano w dniu 11 października 2022 r. na posiedzeniu Komisji ds. Stypendiów artystycznych, która obradowała w Wydziale Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin.

Komisja Stypendialna rozpatrzyła 58 wniosków i wytypowała 33 kandydatów:
- 6 studentów Akademii Sztuki w Szczecinie;
- 3 uczniów z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego;
- 11 uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego;
- 7 uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego;
- 4 uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego;
- 1 uczennicę z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Leonarda Piwoni.
- 1 ucznia ze Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia.
Wybór Komisji Stypendialnej został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Łączna kwota przeznaczona w 2022 roku w budżecie Wydziału Kultury na stypendia artystyczne wynosiła 100 000 zł. Wysokość stypendium w 2022 r. wyniosła 3.030,30 zł.
 

Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2022/10/25, odpowiedzialny/a: Małgorzata Bukowiecka, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2022/10/25 13:48:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2022/10/25 13:48:42 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2022/10/25 13:40:09 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2022/10/25 13:38:57 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2021/11/22 11:31:20 nowa pozycja