Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Radę Miasta Szczecin w 2020 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.1.20 25/S/20 podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia zakazu sprzedaży i udostępnienia w sklepach jednorazowych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, w których mowa w art. 8 pkt. 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 2020/02/06
152.2.20 27/S/20 rezygnacji z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi 2020/02/19
152.3.20 28/S/20 zmiany obowiązującej uchwały Rady Miasta z dnia 26.11.2019r, w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020/02/24
152.4.20 49/S/20 podjęcia uchwały dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości 2020/04/08
152.5.20 97/S/20 PETYCJA DO RADY MIASTA SZCZECIN W SPRAWIE USTALENIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA DLA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN W ZAKRESIE WDROŻENIA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ ANTYDYSKRYMINACYJNYCH 2020/08/25
152.6.20 103/S/20 PETYCJA DO RADY MIASTA w sprawie dofinansowania oraz udzielenia pomocy prawnej i psychologicznej dla osób LGBT oraz ich bliskiej rodzinie 2020/08/28
152.7.20 138/S/20 PETYCJA W SPRAWIE UPAMIĘTNIENIA POSTACI DAWIDA ALTERA KURZMANA POPRZEZ NAZWANIE ULICY, SKWERU LUB PARKU JEGO IMIENIEM 2020/09/30